Spotkanie samorządowców z terenu powiatu

Dodano 8 stycznia 2018, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W miniony piątek, w odpowiedzi na zaproszenie JE ks. Bp Henryka Tomasika, wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli samorządu z terenu Diecezji Radomskiej, które zostało zorganizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W niedzielę, w kościele parafialnym w Mniszku, odbył się koncert kolęd i pokaz jasełek w wykonaniu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mniszku. Dziękuję za zaproszenie Wójtowi Gminy Wolanów, Panu Adamowi Gibale. Parafia Mniszek obejmuje swoim zasięgiem również część gminy Wieniawa, należą do niej Mieszkańcy Korycisk. Dziś o godzinie 11.00, spotkanie parlamentarzystów oraz samorządowców z terenu powiatu przysuskiego, w hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Kolejny tydzień w samorządzie to przygotowanie procedur przetargowych dla nowych zadań inwestycyjnych, jakie zostały zaplanowane w budżecie gminy na rok 2018. Obok przetargów prowadzone będą również zapytania ofertowe dla mniejszych zadań. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia informacji publikowanych na stronie BIP Gminy Wieniawa, w zakładce „przetargi”.
Pracownicy Urzędu Gminy, przygotowują również dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, analizą zbiorów danych przetwarzanych w urzędzie oraz bezpieczeństwem fizycznym. Prace te wynikają z konieczności aktualizacji polityki bezpieczeństwa obowiązującej w urzędzie gminy Wieniawa i jednostkach organizacyjnych. Odpowiedni poziom zabezpieczenia danych, wynika z ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Od 25 maja b.r. wszystkie jednostki zobowiązane są do stosowania przepisów dotyczących RODO – ochrony danych osobowych w związku z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WS i SW oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zapraszam wszystkich na jutrzejszy dyżur w sprawie skarg i wniosków, w godzinach pracy urzędu, zachęcam również do konsultacji mailowych pod adresem dialog@gminawieniawa.pl.
Dziękuję również za pytania i sugestie przekazywane drogą elektroniczną. Przepraszam, że na część z nich nie mogę od razu udzielić odpowiedzi, jednak na pewno w ciągu tygodnia postaram się to uczynić.
Życzę Państwu spokojnego i udanego tygodnia oraz miłego, pogodnego poniedziałku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>