Informacje z samorządu

Dodano 5 października 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Na spotkaniu z przedstawicielami Gminy Wolanów i Przytyk, które miało miejsce w dniu wczorajszym, ustaliliśmy, by zaproponować Radnym Rady Gminy sporządzenie planu aglomeracyjnego, a konsekwencji aglomeracji związanej z odprowadzaniem ścieków z terenów, które będą obsługiwane przez oczyszczalnię ścieków w Wólce Domaniowskiej. Plan aglomeracyjny, który zostanie zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, pozwoli na ubieganie się o uzyskanie dofinansowania na dalszą budowę sieci kanalizacyjnej. W przypadku Gminy Wieniawa, kolejne miejscowości jakie zostały by objęte projektem to Jabłonica i Kochanów, a następnie Zawady i Sokolniki Suche. Koszty budowy sieci kanalizacyjnej przekraczają możliwości budżetu gminy, stąd konieczność szukania takich rozwiązań, które umożliwiłyby pozyskanie środków zewnętrznych na te cele. W chwili obecnej możliwość taką daje NFOŚIGW ze środków POiŚ. Dofinansowanie w tych programach, zarówno budowy sieci kanalizacyjnej jak i infrastruktury wodociągowej wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem jednak otrzymania takiej pomocy jest zatwierdzony i wpisany na listę plan aglomeracyjny. Jeśli tylko będzie taka wola Rady Gminy, po podjęciu uchwały niezwłocznie przystępujemy do opracowania wymaganych dokumentów. Pierwsze kroki w tym kierunku już zostały poczynione.
W dniu wczorajszym zakończyło się postępowanie przetargowe w zakresie budowy drogi gminnej Komorów-Kamień Duży oraz Kaleń Zadąbrów – I etap. Na każdy z odcinków wpłynęły po dwie oferty. Niestety cena oferowana przez firmy przekracza znacząco wartości kosztorysowe i w celu zrealizowania prac niezbędne będą zmiany w budżecie, w sposób, który umożliwi realizację zadania i zapewni finansowanie inwestycji na poziomie wynikającym z najkorzystniejszej oferty. Szczegóły i wyniki postępowania przetargowego na naszych stronach BIP.
Otrzymaliśmy również dokumentację projektową dotyczącą budowy elewacji na budynku w Skrzynnie. W najbliższym czasie chcemy w tym zakresie ogłosić postępowanie przetargowe.
W chwili obecnej, z uwagi na warunki atmosferyczne nie jest możliwe realizowanie prac w terenie zgodnie z założeniami harmonogramu. Pracownicy urzędu gminy kontynuują prace na skwerze w Skrzynnie oraz realizują swoje zadania przy porządkowaniu pomieszczeń piwnic w urzędzie gminy. Szczegółowy harmonogram i plan prac zostanie zaktualizowany i podany do Państwa wiadomości na naszej stronie internetowej.
W dniu dzisiejszym spotykają się Radni Rady Gminy na połączonym posiedzeniu Komisji w celu omówienia i zaplanowania zmian w budżecie gminy na rok 2017, oraz omówienia bieżących potrzeb poszczególnych wspólnot, by na ile to będzie jeszcze możliwe, w bieżącym roku zrealizować najbardziej potrzebne i istotne z punktu widzenia mieszkańców prace.
Począwszy od listopada rozpoczynamy cykl zebrań z Mieszkańcami. Będą one odbywały się w poszczególnych miejscowościach, najlepiej w godzinach pracy urzędu, aby umożliwić udział w tych spotkaniach również pracownikom merytorycznym urzędu. Dla sprawnej organizacji zebrań zostanie opracowany ich harmonogram wraz z podaniem daty, godziny i miejsca zebrania z dwutygodniowym wyprzedzeniem, by każdy z Mieszkańców mógł według własnych możliwości w nich uczestniczyć.
Życzę miłego i spokojnego dnia

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>