Plany na najbliższy tydzień

Dodano 27 marca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Witam serdecznie wszystkich czytelników. W bieżącym tygodniu zaplanowaliśmy wiele prac i spotkań dotyczących wielu sfer naszej samorządowej działalności.
O godzinie 11.00, na zaproszenie Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Stanisława Karczewskiego, wezmę udział w uroczystościach poświęconych pamięci Żołnierzy Niezłomnych, które zostało zorganizowane w Kozienicach. O 14.30 Rozpoczynamy Sesję Rady Gminy w Wieniawie, na której podejmiemy szereg uchwał porządkowych, o szczegółach na naszej stronie internetowej.
Jutro wezmę udział w III Europejskim Kongresie Samorządów w Centrum Konferencyjnym w Krakowie
Od środy do piątku przebywam na konferencji skierowanej do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i promocja najlepszych rozwiązań informatycznych w jednostkach publicznych, szerzenie wiedzy o zastosowaniach technologii informacyjnych w urzędach oraz dobrych praktykach IT. W trakcie trzech dni konferencji przedstawione i omówione zostaną m.in. przykłady najciekawszych wdrożeń w polskich urzędach.
Dziś pracownicy urzędu kontynuują prace w Skrzynnie, przy drodze Politów Ryków oraz w Wieniawie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
W bieżącym tygodniu chcemy zakupić koparko-ładowarkę, jesteśmy obecnie po zakończonym postępowaniu w zakresie składania ofert. Maszyna ta jest niezbędna do przeprowadzenia wszelkich prac w poszczególnych miejscowościach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz małej retencji.
Do urzędu wpłynęło już zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego na podpisanie umowy o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Pogroszynie. Zostanie ona podpisana w przyszłym tygodniu i następnie ogłosimy przetarg dotyczący wyłonienia wnioskodawcy.
W miniony czwartek natomiast, złożony został wniosek dotyczący dofinansowania przebudowy centrum miejscowości Sokolniki Suche wraz z budową placu zabaw i siłowni napowietrznej.
W domu Senior Wigor w Komorowie organizowane są zajęcia z Zumby dla dzieci. Bierze w nich udział około 20 maluchów. Zapraszamy w każdy piątek o godzinie 18.00
Przygotowujemy kosztorys remontu małej sali gimnastycznej przy ZSO w Wieniawie, z monitoringiem, zapleczem szatniowo-sanitarnym i budową miejsc postojowych.
Jeszcze w marcu rusza nasz nowy kanał na YouTube. Zapraszamy do oglądania, o szczegółach w kolejnych wpisach dzienniak.
Życzę miłego i spokojnego tygodnia wszystkim Mieszkańcom i Czytelnikom.

 

Spotkanie z Sołtysami, kanalizacja

Dodano 24 marca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Wczoraj o godzinie 13.30. odbyłem naradę z Sołtysami, poświęconą omówieniu praw i obowiązków Sołtysów w świetle obowiązującego prawodawstwa, statutów sołectw oraz realizacji w praktyce funduszu sołeckiego. Sołtysi będą również uczestniczyć w zbieraniu ankiet potrzebnych do założenia ewidencji szamb, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, co wynika z zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po części merytorycznej, z okazji dnia Sołtysa, życzenia dla Sołtysów złożyli: Pani Grażyna Strzelczyk, Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Wanda Nogańska, Skarbnik Gminy, Pani Krystyna Żurowska, Zastępca Wójta. Dla Sołtysów przygotowano poczęstunek, za co dziękuję pracownikom urzędu gminy.
Równolegle odbyło się spotkanie dotyczące budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w Wieniawie, przy ulicy Przytyckiej na odcinku położonym po północnej stronie torów kolejowych. W spotkaniu uczestniczyli Mieszkańcy, osoby zainteresowane, Pan Jan Bochnia, Projektant sieci oraz Inspektor Nadzoru wraz z odpowiedzialnymi za tą część inwestycji pracownicy urzędu gminy.
Dziś jeszcze na www.gminawieniawa.pl, zostaną zamieszczone informacje z zakresu procedury ulg i umorzeń należności w Gminie Wieniawa. Artykuł zostanie również opublikowany w dwumiesięczniku W Gminie Wieniawa. Z uwagi na jego obszerność ukaże się w dwóch kolejnych numerach: marcowym i majowym. Pracownicy urzędu gminy pracują dziś w Skrzynnie, porządkują teren pomiędzy blokami a parkiem w Wieniawie oraz przygotowują boiska piłkarskie do rozpoczynającego się już w najbliższy weekend sezonu ligowego.
Drużynom Chojniaka Wieniawa, zarówno seniorom jak i młodzieżowcom, życzymy sukcesów sportowych i awansu do wyższych lig.
Rozpoczęły się już prace dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w jej drugim etapie, przy ulicach Chojniak, Sportowej i Słonecznej. Przepraszamy za utrudnienia. Prace są prowadzone metodą horyzontalnych przewiertów, które rozpoczynają się na powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma być ułożona dana instalacja. est on wykonywany przy pomocy specjalnej głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie. W głowicy pilotażowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje możliwość dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego.

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia oraz udanego weekendu

 

Środa w urzędzie gminy w Wieniawie

Dodano 22 marca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym, z uwagi na warunki atmosferyczne, nie będą prowadzone prace w terenie związane z porządkowaniem dróg i placów. Będą one kontynuowane wraz z poprawą warunków pogodowych.
Kończymy prace związane z przygotowaniem wniosku dotyczącego przebudowy i zagospodarowania centrum Sokolnik Suchych, wraz z budową parkingu, placu zabaw i siłowni napowietrznej. Wartość kosztorysowa zaplanowanych robót wyniesie 216 000 zł. Jeśli wniosek o dofinansowanie uzyska akceptację Urzędu Marszałkowskiego, prace zakończą się jeszcze w tym roku.
Przygotowana została procedura udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umarzania zaległości podatkowych w urzędzie Gminy w Wieniawie, która zostanie opublikowana w formie zarządzenia wójta na naszych stronach BIP.
Jutro odbędzie się spotkanie sołtysów z terenu gminy Wieniawa, poświęcone funduszowi sołeckiemu oraz Gminnym Obchodom Dnia Sołtysa. Również jutro o godzinie 14.30 zaplanowano spotkanie z Mieszkańcami Wieniawy, dotyczące wyjaśnienia i uzgodnienia lokalizacji przepompowni ścieków położonej przy ulicy Przytyckiej po północnej stronie linii kolejowej. Usytuowanie w innym miejscu tego obiektu nie jest możliwe z uwagi na ukształtowanie terenu, oraz wiąże się z koniecznością zmiany projektu i zgłoszeniu ew. modyfikacji w Starostwie Powiatowym.
Od pierwszego kwietnia rozpoczniemy prace związane z uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach bitumicznych na drogach gminnych. Prace będą realizowane wg ustalonego na spotkaniu z sołtysami harmonogramu, przy odpowiednich warunkach pogodowych. W kwietniu również, zgodnie z ustaleniami firm realizujących zadanie inwestycyjne – budowa dróg gminnych, rozpoczną się prace w Kłudnie, Zagórzu, Plecu i Żukowie.
Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia oraz wiosny nie tylko za oknem ale i w sercach.

Z poważaniem
Krzysztof Sobczak

 

Dzień dla Mieszkańców, zapraszam wszystkich zainteresowanych

Dodano 21 marca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych spotkaniem ze mną w dniu dzisiejszym do godziny 15.30. Dziękuję za wiele cennych uwag i życzę jak najmniejszej liczby problemów.
A już dziś nasi pracownicy będą realizowali swoje zadania przy porządkowaniu cmentarza w Skrzynnie, przy porządkowaniu drogi z Politowa w kierunku Rykowa oraz w parku w Wieniawie. Jest to kontynuacja rozpoczętych wcześniej prac, których zakończenie przewidziane jest jeszcze w bieżącym tygodniu.
Prosimy Państwa o zgłaszanie, najlepiej bezpośrednio przez Sołtysów, telefonicznie – 48 673 00 01, lub mailowo – sekretariat@gminawieniawa.pl, prac niezbędnych do wykonania w poszczególnych miejscowościach. Niestety przesuwa nam się termin konsultacji społecznych z zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, stąd również nasze coroczne zebrania odbędą się w terminie późniejszym. Mając na uwadze powyższe, chcemy do połowy kwietnia objechać i zwizytować wszystkie sołectwa w celu zdiagnozowania i zaplanowania niezbędnych do realizacji prac porządkowych. Do zobaczenia w poszczególnych wspólnotach.
Obecnie przygotowujemy dokumentację do WFOŚiGW w celu otrzymania dofinansowania w formie umarzalnej pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej w Wieniawie
Życzę wszystkim miłego dnia

 

Podsumowanie minionego tygodnia

Dodano 20 marca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Kilka słów o spotkaniach, szkoleniu i konferencjach, w jakich uczestniczyłem w minionym tygodniu
W środę uczestniczyłem w spotkaniu samorządowców w Otrębusach, na zaproszenie Pana Marszałka Adama Struzika. Głównym tematem konferencji był Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w Województwie Mazowieckim. Na spotkaniu przeprowadzono również panel dyskusyjny dotyczący Wielokadencyjności władzy wykonawczej w JST. W mojej ocenie ograniczenie kadencji do dwóch, posiada pewne racjonalne uzasadnienie, jednak wymaga to zmiany ustawy zasadniczej. Należy zauważyć, że ograniczenie kadencji na wszystkich szczeblach władzy zarówno ustawodawczej jak i wykonawczej znalazłoby niewątpliwie poparcie społeczne. Z rozmów w Mieszkańcami wynika, że są oni zwolennikami kadencyjności zarówno w samorządzie jak i w parlamencie. Jednak na pierwszym miejscu należy postawić porządek konstytucyjny i właściwe zapisy w ustawie zasadniczej. Art. 62 ust 2 konstytucji wskazuje, że Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych. Pozbawienie w obecnym stanie prawnym możliwości kandydowania na kolejną kadencję ograniczałoby jednocześnie ograniczenie prawa wybierania, które konstytucja ogranicza tylko dla osób ubezwłasnowolnionych i pozbawionych przez sąd praw publicznych.
W czwartek w ramach Akademii Wójta byłem na szkoleniu pt: Wójt wobec prawa, na którym omawiane były sprawy z zakresu odpowiedzialności Wójtów i Burmistrzów w ramach pełnionych obowiązków
W piątek na posiedzeniu Stowarzyszenia Samorządów na rzecz budowy drogi krajowej S-12, ustalono, że do chwili obecnej nie wyłoniony został wykonawca STEŚ – Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego, które jest podstawą do opracowania dokumentacji projektowej. Tym samym stowarzyszenie będzie podejmowało działania związane z prezentacją korzyści płynących z wybudowania drogi o standardzie drogi ekspresowej zarówno dla samych jednostek jak i przedsiębiorców oraz poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy tym ciągu komunikacyjnym. Przyjęto również sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016.
W minionym tygodniu pracownicy porządkowali teren przy cmentarzu w Skrzynnie oraz park w Wieniawie. Prowadzone były również prace związane z przygotowaniem boisk gminnych do sezonu ligowego, poprzez aplikację nawozów, włókowanie i wałowanie. Rozwożono również kruszywa na drogę w Rykowie, Wydrzynie i Sokolnikach Suchych.
Prace będą kontynuowane również w bieżącym tygodniu

Pozdrawiam wszystkich czytelników

 

Plany na bieżący tydzień w samorządzie

Dodano 20 marca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Bieżący tydzień rozpoczynamy od prac organizacyjnych związanych z uszeregowaniem i opisaniem celów operacyjnych strategi rozwoju gminy Wieniawa w obszarze propozycji zadań do realizacji w ramach celu strategicznego „Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej”. Przypomnę, że w ramach strategicznej misji Gminy wyodrębnione zostały propozycje czterech celów strategicznych:
1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej
2. Wysoka jakość środowiska naturalnego
3. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych
5. Zaspokajanie potrzeb społecznych i gospodarczych.
Cel strategiczny pierwszy: Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej, został podzielony na cztery cele operacyjne:
1. Zwiększenie stopnia skanalizowania gminy
2. Poprawa jakości wody pitnej i dywersyfikacja dostaw
3. Rozbudowa infrastruktury drogowej
4. Budowa i modernizacja infrastruktury na cele społeczne i kulturalne
Zwiększenie stopnia skanalizowania gminy chcemy osiągnąć m.in. poprzez skanalizowanie Wieniawy, uruchomienie sieci w Kłudnie, opracowanie koncepcji kanalizacji całej gminy oraz prace projektowe dla miejscowości zlokalizowanych w bezpośredni sąsiedztwie istniejącej już sieci, gdzie będzie możliwy tranzyt nieczystości wprost do oczyszczalni za pośrednictwem istniejącej już sieci. Są to miejscowości Jabłonica, Kochanów Sokolniki Suche, Zawady, a następnie kolejne z nimi sąsiadujące.
Jeśli pozwoli pogoda, będą kontynuowane prace przy drodze Politów Ryków oraz wokół cmentarza w Skrzynnie. W ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wolą Mieszkańców utwardzane są drogi gminne w Wydrzynie. W minionym tygodniu złożyliśmy do WFOŚiGW dwa wnioski dotacyjne w ramach programów OW-3 i OW-5. W bieżącym tygodniu pracujemy nad przygotowaniem wniosku o przebudowę i zagospodarowanie centrum Sokolnik Suchych. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to około 216 000 zł. Chcemy pozyskać na ten cel 63,63 % dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
W kolejnym wpisie odniosę się do spotkań, w których uczestniczyłem w minionym tygodniu

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę miłego dnia

 

W dzisiejszym zapraszam od godziny 11.00

Dodano 14 marca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Szanowni Państwo
W związku z moim dzisiejszym wyjazdem do Wolanowa i Radomia, będę dla Państwa dostępny dopiero od godziny 11.00. Serdecznie przepraszam za utrudnienia i proszę o przełożenie zaplanowanej porannej wizyty w urzędzie gminy na godzinę późniejszą. A już dziś nasi pracownicy pojawią się, podobnie jak w dniu wczorajszym w następujących miejscach:
- przy cmentarzu parafialnym w Skrzynnie
- w parku gminnym w Wieniawie i na terenach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
- na drodze gminnej w Rykowie przy wycince zakrzaczeń w kierunku Politowa do granic Gminy
Przepraszamy za drobne utrudnienia w ruchu pojazdów i prosimy o ostrożną jazdę
Jutro wyjeżdżam na konferencję „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, która odbędzie się o godzinie 10.00, w Europejskim Centrum Kultury Matecznik Mazowsze przy ul. Świerkowej 2 w Otrębusach
W czwartek przedstawiciel urzędu gminy w Wieniawie, weźmie udział w Forum Samorządowym. Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli JST, organizowanym przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Tego samego dnia będę w Trojanowie, na szkoleniu pt: Wójt Wobec Prawa.
W piątek o godz. 13.30, w Radomiu, w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Jana Kilińskiego 30, sala nr 114 odbędzie się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12, w którym również wezmę udział. Droga krajowa S12 będzie przebiegała przez gminę Wieniawa, stąd mam nadzieję, że głos stowarzyszenia będzie miał istotny wpływ na realizację inwestycji i jej przebieg.
Trwają przygotowania wniosku do WFOŚIGW, w ramach programów OW-3 i OW-5, na dotacje dotyczące odtworzenia zbiornika wodnego oraz odwodnienie aglomeracji przy drogach gminnych. Rozpoczęcie inwestycji będzie warunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, uregulowaniem prawa własności działek przez które przebiega planowana inwestycja oraz akceptacją powyższych działań przez Radę Gminy wraz ze wskazaniem źródeł sfinansowania.
Życzę miłego i spokojnego dnia

 

W bieżącym tygodniu:

Dodano 13 marca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W bieżącym tygodniu będą kontynuowane prace związane ze sprzątaniem terenu, równaniem dróg śródpolnych oraz usuwaniem zakrzaczeń i samosiejek drzew i przy drogach gminnych. Pracowników urzędu gminy spotkacie Państwo w bieżącym tygodniu, m.in:
- przy sprzątaniu i porządkowaniu terenu wokół cmentarza i w parku w Skrzynnie
- w parku w Wieniawie, przy grabieniu liści i usuwaniu suchych gałęzi
- na drodze z Politowa do Rykowa, przy usuwaniu samosiejek wierzb i tarniny na poboczach
- o innych pracach wykonywanych przez pracowników będziecie Państwo informowani na bieżąco.
Na stronie internetowej www.gminawieniawa.pl oraz w marcowym numerze naszego samorządowego czasopisma „W gminie Wieniawa”, przedstawię Państwu informacje na temat misji samorządu wieniawskiego oraz wszelkich istotnych i ważnych tematów z zakresu działań i funkcjonowania samorządu. Wszystkie te artykuły będą tworzyły pewną funkcjonalną całość i stanowiły niejako raport o stanie majątku i finansów gminy oraz definiowały misję gminy na kolejne lata. Pojawią się m.in artykuły w zakresie:
- Roli samorządu w służbie Mieszkańcom
- Wykazu środków trwałych stanowiących majątek gminy Wieniawa
- Zadłużenia gminy na koniec 2016r.
- Umarzania zobowiązań podatkowych i niepodatkowych
- Partycypacji społecznej przy ustalaniu projektu budżetu na kolejne lata
- opracowaniu dokumentów planistycznych
W piątek podpisałem ostatnie umowy na budowę dróg Gminnych, trwają przygotowania do przekazania terenu budowy wykonawcom. Szerzej na ten temat na stronie internetowej
Pracujemy nad wyłonieniem oferty dotyczące zakupu koparkoładowarki kołowej na potrzeby świadczonych przez gminę usług komunalnych
Życzę wszystkim spokojnego i udanego tygodnia

Krzysztof Sobczak

 

Wiosenne prace porządkowe

Dodano 10 marca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Od dziś, pracownicy urzędu gminy rozpoczną prace pielęgnacyjne w parku w Wieniawie. Zostaną wygrabione pozostałe po zimie liście, usunięte połamane gałęzie oraz odrosty krzewów.
Wczoraj równana była droga gminna w Rykowie – od drogi powiatowej Jabłonica – Pogroszyn w kierunku posesji p. Zasada. Prace te będą kontynuowane również w przyszłym tygodniu. Dziś pracownicy będą pracować na drodze w Wydrzynie przy wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków na drodze gminnej, od końca drogi asfaltowej w kierunku rzeki Radomki.
Wczoraj podpisane zostały trzy umowy z wykonawcami, dotyczące budowy trzech odcinków dróg gminnych w Kłudnie, dz. ewid. 180/1 o długości 866 m., dz. ewid 319/1 i 319/2 o długości 1004 m., oraz w miejscowości Plec, o długości 285 m., na działce ewidencyjnej 1338. Termin realizacji zadania upływa w dniu 30 czerwca 2017r. Z rozmów z wykonawcą ustaliłem, że prace będą realizowane prawdopodobnie w kwietniu b.r.
Rozpoczynamy realizację wniosków Mieszkańców w zakresie inwestycji zadeklarowanych przez społeczność lokalną, finansowanych z funduszu sołeckiego. Lista tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku:
Tabela 9-Fundusz sołecki

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia oraz udanego weekendowego wypoczynku.
Krzysztof Sobczak

 

Podpisujemy umowy na budowę dróg

Dodano 9 marca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Dziś i jutro podpisujemy umowy z wykonawcami na budowę dróg gminnych w Kłudnie, Żukowie, Plecu i Zagórzu. Jak wspominałem w poprzednich wpisach, prace zakończą się do 30 czerwca b.r. Przebudowanych zostanie około 3500 metrów bieżących dróg i położona nawierzchnia asfaltowa. Drogi te stanowią istotny element komunikacyjny, ponieważ zlokalizowane są przy nich przepompownie ścieków.
W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony konkurs dla stowarzyszeń i klubów sportowych dotyczący dofinansowania prowadzenia sekcji piłki nożnej, ręcznej i zapasów do rozdysponowania zgodnie z uchwałą budżetową mamy 40 000 zł.
W przygotowaniu są umowy dotyczące dostaw biomasy do kotłowni opalanej biomasą przy urzędzie gminy. Umowy na dostawy biomasy będą dotyczyły całego roku 2017, zarówno w jeszcze niezakończonym sezonie grzewczym jak i na kolejną zimę. Średnio w sezonie, w kotłowni przy urzędzie gminy spalanych jest od 350 do 400 ton biomasy, głównie w postaci słomy i gałęzi. Dostarczany materiał musi mieć odpowiednie parametry wilgotnościowe, a dostawcy zobowiązani są do przywiezienia biomasy na miejsce.
W dniu wczorajszym Komisja Komunalna i Pożytku Publicznego wraz z Radnymi Rady Gminy, dokonała objazdu i przeglądu dróg gminnych w celu zaplanowania prac remontowych na odcinkach, które tego wymagają. Prace będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez komisję.
Od przyszłego tygodnia będą sukcesywnie naprawiane nawierzchnie i ubytki w drogach gminnych, jeśli pozwoli na to pogoda oraz wycinane krzewy i drzewa zagrażające bezpieczeństwu poruszających się użytkowników dróg. O postępach prac i odcinkach remontowanych danego dnia będą Państwo informowani na bieżąco.

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia.