Dziękuję za Państwa opinie przedstawione w dniu wczorajszym

Dodano 21 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dziękuję wszystkim, którzy w dniu wczorajszym zdecydowali się na wizytę w urzędzie gminy i rozmowę ze mną w ramach dyżuru w sprawie skarg i wniosków. Państwa opinie na pewno będą wykorzystywane w bieżących działaniach samorządu, co zauważycie Państwo na pewno wkrótce na terenie gminy. Oto najczęściej poruszane kwestie:
- wycinka krzewów na drodze z Politowa do Rykowa
- wykoszenie terenu przy orliku w Skrzynnie
- prace porządkowe przed zimą w parku
- po raz kolejny pojawia się temat rozgraniczenia nieruchomości
– wracacie Państwo do tematu drogi krajowej S12. Pismo w przedmiotowej sprawie jakie otrzymałem od Pana Prezesa stowarzyszenia S12 zamieszczam poniżej:
S12

 

Kanalizacja w Kłudnie, modernizacja oświetlenia ulicznego.

Dodano 19 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w spotkaniu z Zastępcą Dyrektora PGE Dystrybucja w Skarżysku Kamiennej. Podczas rozmowy uzyskałem zapewnienie, że kolejne dwie przepompownie ścieków zostaną wkrótce zasilone. Jako graniczną datę PGE podaje dzień 15 grudnia b.r. Do zasilenia pozostanie ostatnia przepompownia P3, której realizację przewidziano na przyszły rok. Jednak nie wyklucza to uruchomienia sieci kanalizacyjnej jeszcze w bieżącym roku. Stąd należy pochylić się nad tematem realizacji przyłączy kanalizacyjnych. W tym celu zostanie zorganizowane zebranie Mieszkańców Kłudna, które odbędzie się w dniu 09 października 2016 r, o godzinie 15.00, w świetlicy wiejskiej w Kłudnie. o szczegółach, osoby zainteresowane zostaną powiadomione w piśmie przewodnim.
W tej samej sprawie chcemy spotkać się z Mieszkańcami ulic Warzywnej, Parkowej, Kasztanowej i Przytyckiej oraz Kochanowskiego i Rzecznej, leżących przy I etapie realizowanej inwestycji kanalizacyjnej w Wieniawie. W tym przypadku chcę aby spotkanie to odbyło się tydzień później, w sobotę 15 października b.r o godzinie 18.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, przy ulicy Parkowej.
Jutro spotkanie w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Wieniawa. Porozmawiamy na temat możliwości finansowania tej inwestycji oraz przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury przetargowej. Mam nadzieję, że uda się te czynności przeprowadzić jeszcze w bieżącym roku.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych Mieszkańców na spotkanie ze mną w dniu jutrzejszym, na dyżurze w sprawach skarg i wniosków.

 

Spotkanie z Panią Grażyną Strzelczyk

Dodano 15 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym wraz z Panią Przewodniczącą Rady Gminy w Wieniawie Grażyną Strzelczyk. rozmawiamy na temat kształtu zbliżającej się Sesji Rady Gminy oraz dalszych działań Rady Gminy w bieżącym roku. Choć wiele jeszcze pracy przed nami już teraz w sposób niezwykle intensywny skupiamy się nad projektem budżetu na rok 2017, wieloletnią prognozą finansową oraz strategią rozwoju gminy. Dokumenty te jako spójne i skorelowane będą decydowały o przyszłości samorządu wieniawskiego w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. Nie możemy zapominać o zobowiązaniach i kredytach, które pozostały do spłacenia, a mają one istotny wpływ na gospodarkę finansową.
Niestety nie obyło się również bez dyskusji na temat etyki zachowania się Radnych, Pracowników urzędu oraz wzajemnych relacji pomiędzy nimi w perspektywie realizowanych zadań i obowiązków. Sprawa dotyczy oczywiście kręgu dwóch trzech osób, jednak charakter powielanych informacji uderza w autorytet całej Rady Gminy, a co istotne dotyczy półprawd a często wręcz plotek, które introdukowane w środowisku jako stanowiska indywidualne, uderzają zarówno w Radę, urząd, wójta, a w konsekwencji cały samorząd.
„Z powodu zazdrości i nienawiści można od zachwytu przejść nawet do pragnienia zabójstwa. a nie tylko bronią, lecz również językiem się zabija” (Papież Franciszek)
Najpierw w jakiejś wspólnocie powiada się: «Jakiż wspaniały jest ten, który do nas przyszedł!». Mówi się o nim dobrze pierwszego dnia, drugiego mniej, a trzeciego zaczynają się bezlitosne plotki. Źródłem tego złego postępowania jest zazdrość, brak miłości, rozwijająca się nienawiść. Wspólnoty, rodziny – jak powiedział Papież – niszczone są zazdrością, którą diabeł zasiewa w sercu. Ona to sprawia, że ktoś mówi źle o innych. (Hom. 2.09.2012) Często widzimy ofiary użycia broni, ale musimy też myśleć o naszym codziennym orężu: języku, gadulstwie, plotkarstwie. Papież zauważył, że przyzwyczailiśmy się do gadulstwa, do plotek, a nasze wspólnoty czy rodziny są często miejscami, gdzie brata lub siostrę zabija się językiem. Przez wyrażaną naszym językiem nienawiść stajemy się zabójcami, jak mówi św. Jan Apostoł: „Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą” (1 J 3,15a). (Hom. 2.09.2012).
To taka mała refleksja, która nasunęła się nam po dzisiejszym spotkaniu. Niech choć tyle zostanie dla ducha. Mam nadzieję, że przełoży się to na wymiar materialny prac samorządowych. Zdajemy sobie sprawę jak wiele jeszcze do zrobienia. Ile czasu potrzeba aby solidnie przeprowadzić zaplanowane prace: Budowa dróg w Kłudnie, Żukowie, Plecu, Zagórzu, Zawadach, modernizacja całości oświetlenia ulicznego w gminie, kanalizacja Wieniawy i plany w Jabłonicy i Kochanowie, zagospodarowanie centrów miejscowości, świetlica w Pogroszynie. dokończenie budynku w Skrzynnie… To wszystko wydaje się takie proste, jednak w budżecie rocznie około 900 000,00 wolnych środków, a opisane wyżej prace to co prawda tylko przecinek przesunięty o jedno miejsce w prawo… 9 milionów złotych. Dalej termomodernizacja obiektów, dach na szkole, kanalizacja pozostałych miejscowości. Pracy bardzo dużo i cały czas składamy wnioski o różnego rodzaju dofinansowanie i dotacje. Przepraszamy, że z pewnymi działaniami nie zdążamy na czas, jednak mając na uwadze powyższe prosimy o wyrozumiałość.
W najbliższym czasie będziemy szczegółowo opisywać na stronach internetowych prace, które każdego dnia wykonują pracownicy referatu organizacyjnego, aby nasza gmina wyglądała jeszcze piękniej.
Zapewniam, że współpraca pomiędzy Przewodniczącą a Wójtem jest na właściwych torach, choć niektórzy widzieli by tę sprawę inaczej.

 

Wielu Mieszkańców na dyżurze w dniu wczorajszym

Dodano 14 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W wielu różnych sprawach zwracali się Mieszkańcy do mnie w dniu wczorajszym z prośbą o interwencję i podjęcie działań w indywidualnych sprawach. Tematyka i zakres niezwykle szeroki. Zwracacie Państwo i jest to problem dosyć powszechny na brak zgody pomiędzy sąsiadami dotyczący rozgraniczenia nieruchomości zarówno w obrębie siedlisk jak i w działkach rolnych. Kolejną sprawą są konflikty sąsiedzkie związane z usytuowaniem drzew w pasie granicznym, co powoduje, że zasięgiem koron ingerują one w działkę sąsiedzką. Niestety Wójt ma w tym zakresie działanie ograniczone.\
Pięć osób wystąpiło z prośbą o przyjęcie do prac fizycznych lub zatrudnienie w urzędzie gminy. Przypominam, że jedyną drogą zatrudnienia na stanowisku urzędniczym jest procedura konkursowa. Pojawiają się głosy dotyczące zgód na przebieg sieci kanalizacyjnej przez działki prywatne, szczegółowo na ten temat piszę na stronie internetowej urzędu.
Spotkałem się w dniu wczorajszym również z przedstawicielami wykonawcy I etapu sieci kanalizacyjnej w Wieniawie. Pojawiają się problemy na ulicy Rzecznej, na przeciwko urzędu gminy, ponieważ w drodze zakopane są media (prąd woda), które nie zostały zinwentaryzowane i brak jest ich na mapach projektowych. Powoduje to w dniu dzisiejszym konieczność odkopania w kilku miejscach gruntu i odkrycia ich przebiegu.
Czekamy na decyzję w sprawie programu maluch, ponieważ w związku ze zmianą lokalizacji, musimy odpowiednio zmodyfikować porozumienie w przedmiotowej sprawie. Chcemy aby jeszcze e tym roku uruchomić klub dla dzieci właśnie w ramach programu MALUCH. Szczegóły na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu wczorajszym rozmawialiśmy również z przedstawicielami firm i instytucji zajmujących się nadzorem inwestorskim i pracami projektowymi. Dotyczy to konieczności wznowienia w najbliższym czasie prac na obiekcie społeczno-kulturalnym w Skrzynnie.
W przygotowaniu są również wnioski w zakresie modernizacji dróg lokalnych dla Kłudna i Zagórza
Dziękuję za wiele cennych uwag i podziękowań. Mam nadzieję, że czystość i porządek na terenie gminy, odpowiednio utrzymane pobocza i tereny centrów miejscowości będą trwałym znakiem rozpoznawczym gminy Wieniawa.

 

Trwają prace na drogach i poboczach

Dodano 12 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

U progu kolejnego tygodnia, pragnę podzielić się z Państwem kolejnymi spostrzeżeniami oraz omówić realizowane przez samorząd zadania
Od środy trwają na terenie gminy prace związane z koszeniem poboczy i układaniem masy bitumicznej w ubytkach w nawierzchni asfaltowej. Planowane jest również usuwanie odrostów i samosiejek drzew i krzewów porastających pobocza i przydrożne rowy. Pracowników urzędu gminy spotkacie Państwo na drogach Rogowa-Konary; Politów-Ryków; Pogroszyn-Ryków, Kłudno-Wieniawa oraz w Sokolnikach Suchych i Mokrych, Zagórzu, Komorowie. Jeśli zauważycie Państwo potrzebę interwencji ze strony pracowników w poszczególnych miejscowościach, prosimy o powiadomienie Referatu organizacyjnego w gminie za pośrednictwem Sołtysów poszczególnych miejscowości.
Niestety w związku ze spiętrzeniem obowiązków służbowych dotyczących organizacji budżetu na rok 2017 oraz spraw bieżących, w dniu dzisiejszym zrezygnowałem z wyjazdu na spotkanie samorządowców w Kozienicach.

W dniu jutrzejszym jak w każdy wtorek zapraszam wszystkich zainteresowanych spotkaniem ze mną na dyżur w urzędzie gminy. Informuję, że w urzędzie gminy w bieżącym roku nie przewidujemy już zatrudniania pracowników fizycznych.

Odpowiadając na zapytanie mailowe jednego z Mieszkańców, niniejszym informuję, że organizowane wycieczki dla pracowników urzędu gminy są w całości finansowane ze środków prywatnych. W żadnym wypadku nie są one współfinansowane ze środków publicznych. Część kosztów finansowana jest ze środków Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych (Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych)- około 15-25 %, natomiast pozostała część kosztów z wpłat własnych uczestników. Wyjazdy są dobrowolne i organizowane w wyniku porozumienia grupy osób, którzy chcą wspólnie spędzić wolny czas. Oprócz zwiedzania ciekawych miejsc, uczestnicy mają szansę wymienić się poglądami i opiniami na temat środowiska, działań gminy i kierunku, co też jest obok integracji grupy elementem istotnym i korzystnym dla struktury urzędu a nie ma na to miejsca i czasu podczas realizacji standardowych obowiązków każdego dnia.

Kończą się prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na terenie ulicy Warzywnej. W najbliższym czasie przeniosą się one na ulicę Parkową. Planujemy również opracowanie i udostępnienie szczegółowego harmonogramu prac na stronie internetowej oraz zebranie Mieszkańców, w celu zaplanowania przyłączy oraz omówienia pojawiających się protestów związanych z realizacją prac zarówno ze strony Mieszkańców jak i instytucji.

Do końca września Zespół Kontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie będzie realizował kompleksową kontrolę urzędu gminy w Wieniawie. Kontrole takie co cztery lata realizowane są w każdym urzędzie gminy. Wystąpienie pokontrolne stanowi bardzo dobrą bazę do takiego kształtowania polityki rozwoju i dopasowania do niej struktury organizacyjnej urzędu, by wszelkie prace i związane z nimi wydatki były zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz innym obowiązującym w danej dziedzinie prawodawstwem.

 

Spotkania na koniec tygodnia dotyczące spraw bieżących

Dodano 9 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym w godzinach rannych spotkaliśmy się z przedstawicielami firm dekarskich, które po dokonaniu oględzin wskazały, jaki zakres prac należy wykonać aby zabezpieczyć i uszczelnić pokrycie dachowe na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. Dodatkowo okazało się, że poddasze nie jest w całości ocieplone, są pewne pracownie, gdzie jedyną izolację stanowi płyta Gips – Karton i blacho-dachówka. Stąd również należy podjąć prace związane z właściwą izolacją termiczną stropu na II piętrze w szkole.
Otrzymaliśmy również wycenę naprawy pieców CO przy szkole. Zgodnie z otrzymaną ofertą całkowity koszt naprawy dwóch pieców w szkole wynosi 16 500,00/netto, natomiast całkowity koszt naprawy pieców przy urzędzie gminy wynosi 32 600,00 netto. Kwoty te są dosyć duże, zważywszy na równie kosztowną produkcję energii z biomasy. Jedynym czynnikiem przemawiającym za pozostawieniem tego systemu grzewczego jest ekologia i możliwość zbycia słomy przez lokalnych producentów.
Przygotowujemy kolejną sesję rady gminy, której tematyka będzie bardzo szeroka z uwagi na przerwę wakacyjną. Od początku przyjdzie nam zmierzyć się z przygotowaniem regulaminów odbioru odpadów, wzoru deklaracji i innych przepisów porządkowych w tym zakresie. Nie ulegnie zmianie wysokość opłat za odbiór odpadów. Decyzja ostatecznie i tak należeć będzie do Rady. Na sesję zostanie również przygotowana i zakomunikowana strategia rozwoju gminy.
W sobotę o godzinie 17.00, w Pałacu Domaniowskim, jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wieniawie, udzielę ślubu, natomiast w niedzielę po Mszy Świętej o 17.00 spotkanie grupy pielgrzymkowej w Wieniawie.

 

Organizacyjny czwartek w urzędzie gminy

Dodano 8 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym trwają rozmowy na temat konieczności remontu dachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. Po wnikliwych rozmowach okazało się, że cieknie on od około 10-11 lat i pomimo różnych prób doraźnej poprawy sytuacji nie została ona opanowana. Po większych opadach, przy zaleganiu pokrywy śnieżnej na ścianach pojawiają się zacieki i plamy.

Radni Rady Gminy zwrócili się z prośbą o sfinansowanie trzydniowego wyjazdu szkoleniowego dla Radnych w okolice Zakopanego. W przedmiocie tematyki szkoleń trwają obecnie rozmowy Przewodniczącej Rady Gminy oraz Komisji Merytorycznych Rady Gminy. Na spotkaniu obecny będzie przedstawiciel firmy szkolącej rady gmin.

Jako element organizacji pracy w dniu dzisiejszym odbędzie się narada Kierownictwa Urzędu Gminy w tematyce dotyczącej dalszej realizacji założeń budżetowych w bieżącym roku, przygotowania sesji rady gminy we wrześniu oraz wdrożenia kontroli zarządczej.

Trwają również prace związane z ekspertyzą pieców centralnego ogrzewania opalanych biomasą, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. Po zakończeniu sezonu grzewczego okazało się, że w płomieniówkach zainstalowanych nad komorą spalania. Prace związane z remontem pieców zostaną zakończone przed sezonem grzewczym.

 

Duże zainteresowanie pracami samorządu po wakacjach, cz. 3

Dodano 7 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

7. Informuję, że na prośbę Ks. Konrada Wróbel oraz dzieci i młodzieży z grupy oazowej, gmina Wieniawa dofinansowała kwotą 6 000,00 zł zakup biletów lotniczych oraz partycypowała w kosztach ubezpieczania wyjazdu – ok.650 zł. Sami uczestnicy pokryli koszt pobytu i biletów w kwocie około 250 euro (1100 złotych/osoba). Więcej informacji oraz dokumentacja fotograficzna z pobytu młodzieży oazowej we Włoszech wkrótce na naszych stronach internetowych i w we wrześniowym numerze gazety samorządowej. Wakacje to również czas pobytu dzieci i młodzieży na koloniach w Lesku i Ełku. Łącznie z gminy wyjechało 75 osób. Całość kosztów pobytu przy dofinansowaniu KRUS, pokrywali rodzice. Gmina Wieniawa nadal będzie współpracowała ze stowarzyszeniem organizującym kolonie i już trwają prace związane z organizacją wypoczynku zimowego, szczegóły również na www.gminawieniawa.pl.
8. W dniu wczorajszym spotkałem się z sołtysami z Zawad, Woli Brudnowskiej, Sokolnik Suchych oraz przedstawicieli społeczności z Wydrzyna, którzy konsultowali sprawy związane z funduszem sołeckim. Jednocześnie w Sokolnikach Suchych odbyło się zebranie walne członków wspólnoty wsi, którzy wybrali nowy zarząd, komisję rewizyjną oraz uchwalili nowy statut spółki.
9. Informuję, że w chwili obecnej nie jest planowane zatrudnianie jakichkolwiek pracowników w urzędzie gminy w Wieniawie, których zadaniem będzie wykonywanie prac porządkowych na terenie gminy. O możliwości zatrudnienia będziemy informować na stronach internetowych. W dniu wczorajszym w sprawie pracy pojawiło się około 6 osób.
10. Niezwykle ciekawie zapowiada się piłkarska jesień na stadionie w Wieniawie. Zapraszamy wszystkich na mecze drużyn młodzików, oraz seniorskiego zespołu Chojniaka Wieniawa.

O wszystkich sprawach istotnych dla Mieszkańców będą Państwo informowani na bieżąco. Gorąco pozdrawiam i zachęcam do współpracy.

 

Duże zainteresowanie pracami samorządu po wakacjach, cz. 2

Dodano 7 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

5. Nie wiem skąd, ale pojawiło się kilka pytań o wysokość wynagrodzenia jakie otrzymuje wójt, do tzw. ręki. Dziwią mnie trochę te pytania, a padło ono wczoraj trzy razy, jeszcze bardziej zaś dziwią kwoty jakie przy tym Państwo podajecie, tym bardziej, że wszystko zdaje się zamieściłem w oświadczeniu majątkowym. Wychodząc na przeciw niepotrzebnym spekulacjom, niniejszym informuję, że Wójt Gminy Wieniawa zarabia na rękę:
- 6 865,08 zł (wynagrodzenie za pracę)
Zwroty poniesionych kosztów jeśli występują:
- około 150,00 ryczałt za delegacje i wyjazdy samochodem prywatnym na terenie gminy
- od 100 do 400 zł za delegacje samochodem prywatnym poza teren gminy
Każdego kto nie wierzy w to co zamieściłem zapraszam do urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją finansową. Mam nadzieję, że kolejne pytania w tym zakresie już nie padną. Pragnę zauważyć, że wynagrodzenie wójta należy do wyłącznej dyspozycji Rady Gminy.
6. Przekazano nam w dniu wczorajszym audyt oświetlenia ulicznego.
- na terenie gminy znajduje się 776 opraw, w tym 80 szt to oprawy parkowe
- aby spełnić normy należy wymienić istniejące i zwiększyć ilość opraw do 1135 szt
- koszt energii elektrycznej na oświetlenie uliczne to 188 471,00 zł rocznie
- audyt nie zawiera informacji na temat potrzeb dobudowy oświetlenia, opiera się jedynie na wymianie i uzupełnieniu lamp na istniejących słupach.
- w audycie znajduje się również wiele informacji w zakresie oddziaływania na środowisko, możliwości oszczędzania energii, wyniesienia punktów sterowania, zmiany opraw na led i inne
- dokument ten będzie stanowił podstawę do dalszych działań zmierzających do modernizacji oświetlenia i podwyższenia standardów tej usługi.

 

Duże zainteresowanie pracami samorządu po wakacjach, cz. 1

Dodano 7 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Jak w każdy wtorek w dniu wczorajszym przyjmowałem Mieszkańców naszej gminy w sprawach skarg i wniosków na dyżurze. Zainteresowanie przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. Sprawy, które poruszacie Państwo są niezwykle istotne, ważne, ale nie brakuje tych związanych z niedoinformowaniem, czy wywoływanych poprzez plotki. Spróbuje pokrótce odnieść się do niektórych wątków.
1. Nie jest wytyczony i nie ma wskazanego korytarza, którędy będzie przebiegała trasa ekspresowa S12. Dostępna w internecie mapa z planowanym przebiegiem, to tylko rysunek poglądowy nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. Obecnie rozpisany został przez GDDKiA przetarg na wytyczenie korytarzy, prawdopodobnie trzech wariantów przebiegu. Nie jesteśmy na obecnym etapie wskazać, czy przez teren gminy będzie przebiegała S12, a jeśli będzie, to przez które wioski i działki. Apeluję o rozwagę i wyrozumiałość. Nie ma możliwości wnoszenia protestu, jakiegokolwiek, ponieważ na obecnym etapie nie ma do kogo i od czego się odwoływać. Osobom roznoszącym tego typu informacje, należy pozazdrościć wyobraźni. Nie jest wykluczone, że któryś z wariantów przebiegu może być zbliżony do tego dostępnego w internecie, ale równie dobrze może być to trzy warianty przebiegające zupełnie w innym miejscu. To jednak właściciele szybciej dowiedzą się o przebiegu korytarza niż Wójt.
2. Padają zarzuty pod adresem samorządu, że nic się nie dzieje w niektórych miejscowościach. Chcę ty zwrócić uwagę na kilka wniosków z Zawad. Jest sprawą niezwykle istotną, że w części Zawad nie ma oświetlenia ulicznego oraz dróg asfaltowych. Jednak taka sytuacja nie dotyczy tylko samych Zawad. Podobnie jest w Rykowie, Pogroszynie, Koryciskach, Kolonii Wydrzyn, Komorowie, Żukowie, Kłudnie, Kochanowie. Zakończono już audyt oświetlenia i przystępujemy do prac projektowych związanych z dobudową brakujących linii. Myślę, że prace te zostaną w ciągu najbliższych miesięcy sfinalizowane. Podobnie, jeśli chodzi o budowę nawierzchni dróg. Problem stanowi brak regulacji prawnych własności działek pod drogami i tym obecnie się zajmujemy. Niestety pewne działania wymagają czasu i nie jest możliwe ich wykonanie z dnia na dzień. Samo doświetlenie Zawad wymaga ustawienia słupów oświetleniowych, ponieważ cała instalacja elektryczna przebiega pod powierzchnią ziemi, co generuje dodatkowe koszty.
W tym miejscu należy również wspomnieć o pewnej charakterystycznej postawie części Mieszkańców. W momencie ubiegania się o warunki zabudowy, kupowania działki, posesji, nikt nie zwraca uwagi na istniejącą infrastrukturę, wręcz padają naciski na pracowników samorządowych, aby lokować budownictwo mieszkalne na terenach rolnych w znacznej odległości od zwartej zabudowy mieszkalnej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, często godzono się na tego typu rozwiązania. Pewną prawidłowością zaś stało się to, że w momencie wybudowania posesji, zakupu domu i zamieszkania, automatycznie pojawiają się wnioski o budowę drogi asfaltowej, oświetlenie uliczne. oraz media. Rozumiem potrzeby, ale proszę również o wyrozumiałość. Działania inwestycyjne muszą być zaplanowane w budżecie gminy, a poprzedzać je musi analiza prawna własności nieruchomości, warunki budowy, prace projektowe, wreszcie procedura przetargowa i wykonanie. To wszystko niestety trwa dosyć długo, a samorząd nie może odnosić się tylko do pewnych sytuacji i okoliczności ale kompleksowo zajmuje się całą gminą i potrzebami całej wspólnoty.
3. Objęliśmy dowozem do ZSO dzieci z Kłudna i Zawad. Niestety część Mieszkańców twierdzi, że żadne to dla nich ułatwienie i udogodnienie, bo nie mają dzieci i nic to im nie wnosi. Pozostaje pogratulować obywatelskiej postawy.
4. Radny, Rada Sołecka i Sołtys z Kłudna przedstawili potrzeby wspólnoty Mieszkańców dotyczące w głównej mierze zagospodarowania świetlicy i ew. udostępnienia jej mieszkańcom w celu prowadzenia działalności zarobkowej. Kolejne potrzeby, to uruchomienie sieci kanalizacyjnej oraz budowa dróg asfaltowych w kierunku drogi powiatowej do Brudnowa (dwa odcinki po ok 900 m) oraz drogi wraz z oświetleniem przy posesjach w kierunku świetlicy wiejskiej od pomnika (około 400 m). Rada Sołecka wnosi również o budowę placu zabaw i rozważenie możliwości pozyskania na ten cel fragmentu działki od lasów Państwowych, przed pomnikiem.