Piątek, przed weekendem spotkania organizacyjne

Dodano 9 grudnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym spotykam się z Panem Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie w zakresie zaplanowanych prac i remontów w budynku szkoły. W zakres omawianych prac wpisuje się przede wszystkim remonta bądź wymiana dachu na budynku oraz remont toalet. Stan techniczny opisanych wyżej części budynku wymaga pilnej interwencji.
Planujemy ostatnie zmiany w tegorocznym budżecie, związane, m.in z zakupem projektów oświetlenia ulicznego w Kochanowie, Zawadach, Komorowie, Głogowie, Koryciskach, porządkowaniu i wykonaniu prac na Placu Tysiąclecia w Skrzynnie, wyposażeniu i zakupie urządzeń do OSP w Wieniawie.
O godzinie 10.30 mija termin na składanie ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym zakupu ciągnika komunalnego wraz z osprzętem na potrzeby gminy.
W dniu jutrzejszym, młodzież szkolna i harcerze wyjeżdżają po światełko betlejemskie, chcemy aby dotarło ono do wszystkich Mieszkańców gminy w przyszłym tygodniu.
Z uwagi na mój wyjazd w poniedziałek do Radomia na posiedzenie stowarzyszenia S12, dotyczące budowy drogi ekspresowej, oraz wtorkowy urlop, dyżur w sprawie skarg i wniosków zostaje przełożony na środę 14 grudnia. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Dziś również pracujemy nad przygotowaniem przetargów dotyczących budowy dróg gminnych w Kłudnie, Plecu, Zagórzu i Żukowie
Wszystkim czytelnikom i mieszkańcom życzę udanego i spokojnego weekendu
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

 

W dniu dzisiejszym przebywam na urlopie

Dodano 7 grudnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym przebywam na urlopie wypoczynkowym. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na poniedziałek w przyszłym tygodniu, ponieważ we wtorek również będę nieobecny. Stąd dyżur w sprawie skarg i wniosków przenosimy na poniedziałek.
Jutro, razem z delegatem, Panem Stanisławem Życzyńskim wyjeżdżamy do Jedlińska na posiedzenie zarządu Związku Gmin Radomka oraz rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego ochrony przyrody, zorganizowanego dla szkół podstawowych. Przedstawiciele UG, wezmą udział również w konferencji, pt: Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku i prezentacja harmonogramu konkursów na 2017 rok, które odbędzie się również jutro w Radomiu.
W piątek pracujemy nad przygotowaniem kolejnej sesji Rady Gminy oraz przygotowujemy postępowania przetargowe na budowę dróg gminnych, które będą realizowane w roku 2017.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę miłego dnia.

 

Początek grudnia w samorządzie

Dodano 5 grudnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W miniony piątek wziąłem udział w spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim, dotyczącym reformy systemu oświaty. Gmina Wieniawa jest przygotowana na przekształcenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ośmioklasową Szkołę Podstawową i nie będzie się to wiązało ze zmianami personalnymi. Dyrekcja Szkoły jest na bieżąco informowana o planowanych działaniach w przedmiotowej sprawie.
W niedzielę, uczestniczyłem w posiedzeniu Mazowieckiej Izby Rolniczej, subregionu Radomskiego, na spotkaniu poświęconym bieżącym problemom rolnictwa. Spotkanie odbyło się w Starej Błotnicy.
W dniu dzisiejszym wraz z członkami stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki, udajemy się do Przytyka, na Walne Zebranie członków. Głównym tematem zgromadzenia jest sprawozdanie z działalności związku oraz wybór władz stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczyna się o 13.00. Wcześniej, przed rozpoczęciem obrad, Konferencja podsumowująca projekt „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych.
Trwają prac związane z remontem pomieszczeń przy urzędzie gminy na potrzeby dziennego opiekuna dla dzieci oraz roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej w Wieniawie.
W dniu jutrzejszym zapraszam na cotygodniowy dyżur w sprawie skarg i wniosków.
Życzę wszystkim miłego i udanego tygodnia.

 

Dzienny opiekun, spotkanie u Wojewody

Dodano 2 grudnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Informuję, że został uruchomiony nabór dzieci do dziennego opiekuna. Siedziba placówki będzie w budynku urzędu gminy w Wieniawie. Równocześnie trwa rekrutacja dziennych opiekunów. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
W dniu dzisiejszym wyjeżdżam na spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące roli i zadań samorządów w projekcie zmian w systemie oświaty. Spotkanie odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Informuję, że został ogłoszony przetarg na zakup maszyn komunalnych na potrzeby urzędu gminy. Szczegóły na BIP Gminy Wieniawa.
Pomimo zimowych warunków, trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Wieniawie. Obecnie realizowany jest I i III etap. Firma, która buduje etap II rozpoczęła już prac związane z dostarczaniem materiałów budowlanych
W niedzielę wyjeżdżam do Błotnicy na spotkanie przedstawicieli Izb Rolniczych, z udziałem parlamentarzystów Ziemi Radomskiej oraz instytucji i organizacji związanych z rolnictwem. Szczegóły przekażę Państwu w poniedziałkowym wpisie.
Życzę wszystkim miłego, spokojnego i bezpiecznego weekendu. Gorąco pozdrawiam czytelników.

 

Pogrzeb Mamy Pani Skarbnik

Dodano 1 grudnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że we wtorek 29 listopada 2016 r. odeszła do wieczności Mama Pani Skarbnik Wandy Nogańskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu dzisiejszym, 01 grudnia 2016r.,w kościele parafialnym p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Borkowicach, o godzinie 13.00. Pani Skarbnik wraz z rodziną i najbliższymi, składamy nasze kondolencje i wyrazy szczerego i serdecznego współczucia oraz zapewniamy o łączności w bólu i modlitwie.

 

Samorządowa środa

Dodano 30 listopada 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym odbywam spotkanie z przedstawicielem firmy oferującej montaż urządzeń optymalizujących zużycie energii elektrycznej na obwodach oświetlenia ulicznego. Następnie wraz z Kierownikami Referatów zwizytujemy prowadzone inwestycje zarówno na sieci kanalizacyjnej w Wieniawie jak i remontowanych pomieszczeń związanych z otwarciem placówki Maluch. O godzinie 13.00 wyjeżdżam do Przytyka na zarząd Związku Gmin Radomka. Dziękuję za Państwa głosy w sprawach związanych z życiem samorządu wieniawskiego, które jak w każdy wtorek miałem możliwość uzyskać w dniu wczorajszym ze strony Mieszkańców na dyżurze w sprawach skarg i wniosków.

 

Koniec listopada w samorządzie

Dodano 28 listopada 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Po zakończeniu prac związanych z projektem budżetu gminy na rok 2017, kontynuujemy nasze prace na rzecz Mieszkańców Gminy zaplanowane do wykonania w roku bieżącym. Obecnie przygotowujemy się do zawarcia umów na projekt stacji uzdatniania wody w Skrzynnie oraz przebudowy dachu na budynku przedszkola samorządowego w Wieniawie. Wkrótce również przetargi na budowę dróg gminnych. W minionym tygodniu zmodernizowano odwodnienie na drodze gminnej w Kochanowie oraz uzupełniono znaki ostrzegawcze. Wszystkie wiaty przystankowe zostały już rozmieszczone na terenie gminy.
Miło mi poinformować, że zostały już zasilone trzy przepompownie ścieków w Kłudnie i przystąpiliśmy do przyjmowania podań o wydanie warunków przyłącza. Ponieważ budowa sieci została zakończona 16 października 2014 r.,zdemontowano wtedy pompy ze względów bezpieczeństwa. Obecnie firma, która prowadziła prace budowlane musi dokonać rozruchu instalacji i po sprawdzeniu jej drożności przystąpimy do przyłączania odbiorców.
Trwają również prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Wieniawie. Pierwszy etap inwestycji zrealizowany jest na poziomie około 70%. Rozpoczęły się również prace na trzecim etapie. Etapy drugi i czwarty będą realizowane w przyszłym roku, jak tylko warunki atmosferyczne umożliwią ich rozpoczęcie. Proces budowy przebiega terminowo, zgodnie z zapisami umów.
Trwa również remont pomieszczeń dla dziennego opiekuna w ramach programu Maluch. Planowane rozpoczęcie działalności placówki to 01 grudnia bieżącego roku.
Przepraszam Państwa za brak regularności wpisów na blogu, co spowodowane było kilkudniowym wyjazdem szkoleniowym, problemami zdrowotnymi oraz brakiem dostępu do systemu informatycznego. Mam nadzieję, że już teraz nie będzie więcej tak długich przerw w udzielaniu Państwu informacji o działalności samorządu w Wieniawie.
Przygotowuję obecnie podsumowanie dwóch lat pracy na rzecz Mieszkańców jako Wójt Gminy. Z wynikami opracowania z przyjemnością Państwa zapoznam.

Z poważaniem
Krzysztof Sobczak

 

Dzień z poezją w Domu Senior Wigor

Dodano 9 listopada 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu wczorajszym, w Domu Senior Wigor w Komorowie, odbył się koncert poezji grupy poetyckiej Eliksir. Dziękujemy za wspaniały występ i Państwa wiersze. Niestety nie mogłem uczestniczyć w koncercie z uwagi na obowiązki służbowe.
Dziękuję za liczny udział i składane wnioski oraz propozycje prac, które należy zrealizować w poszczególnych wspólnotach.
O godzinie 10 wezmę udział w szkoleniu dotyczącym obrony cywilnej, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Przysusze.
W godzinach południowych, na spotkaniu z Kierownikami Referatów omówimy projekt budżetu, plan inwestycyjny oraz zaplanujemy jakie wnioski o dofinansowanie będą składane do końca bieżącego roku.
W momencie ostatecznego zweryfikowania i wstępnego zatwierdzenia projektu budżetu gminy, zostanie ona Państwu zaprezentowany na naszych stronach internetowych.
Już w najbliższy piątek Święto Niepodległości. Proszę aby każdy, w miarę możliwości manifestując swój patriotyzm i miłość do Ojczyzny, wywiesił tego dnia flagę polski.
Jutro wezmę udział w uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, o godzinie 12.00.
W dniu 11 listopada zapraszam wszystkich do Gminnego Centrum Kultury na Akademię z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości, połączoną ze wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.

 

Listopad w samorządzie wieniawskim

Dodano 7 listopada 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Krótkie listopadowe dni będą upływały w szybkim tempie, ponieważ przed nami wiele zadań i prac do wykonania.
W najbliższym czasie planujemy zakup ciągnika komunalnego o mocy około 100 KM, oraz osprzętu, m.in przyczepy o ładowności 8 ton, uniwersalnego zgarniacza montowanego na przednim TUZ, kosiarki i piły na wysięgniku, równiarki przyczepianej oraz ładowacza czołowego do ciągnika C-360.
W bieżącym miesiącu chcemy przygotować się również do sezonu zimowego, zgromadzić odpowiednią ilość piachu i soli do posypywania zalodzonych jezdni i chodników. Obecny park maszynowy nie pozwala w pełni zaspokoić potrzeb Mieszkańców związanych z zimowym utrzymaniem dróg, oraz całoroczną ich konserwacją o remontami, stąd właśnie planujemy opisane wyżej zakupy.
W listopadzie chcemy przygotować pomieszczenia w urzędzie gminy, w których realizowany będzie program resortowy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Maluch. Docelowo chcemy przygotować miejsca dla dziesiątki dzieci, które będą pozostawały pod opieką dziennego opiekuna. Ilość miejsc wynika ze składanych przez rodziców deklaracji o chęci przystąpienia do programu. Placówka rozpocznie wije działanie w grudniu b.r.
Zamierzamy przygotować program funkcjonalno użytkowy i szacunkowe zestawienie kosztów modernizacji SUW w Skrzynnie. Jednak w wyniku analizy stanu nieruchomości, jest ona własnością Skarbu Państwa, stąd w pierwszej kolejności, rozpoczęliśmy procedurę przejęcia działki do majątku gminy. Procedura ta, powinna zakończyć się w bieżącym tygodniu.
W bieżącym tygodniu wezmę udział wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za obronę cywilną w szkoleniu, które odbędzie się w Przysusze w Starostwie Powiatowym. Z racji święta Niepodległości, w dniu 10 listopada o godzinie 12.00 w ZSO w Wieniawie odbędzie się uroczysty apel, a 11 listopada o 16.00w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie, Akademia Okolicznościowa. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału.
W niedzielę 13 listopada w Domu Senior Wigor w Komorowie, Gminne Obchody Dnia Seniora, połączone z lokalnymi spotkaniami z folklorem. Początek o godzinie 15.00
O kolejnych wydarzeniach z życia samorządu będę informował w kolejnych wpisach.
Życzę wszystkim miłego, spokojnego i udanego tygodnia

 

Przygotowania do sesji Rady Gminy

Dodano 3 listopada 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Rozpoczynamy prace nad programem XXIV Sesji Rady Gminy. Na najbliższym spotkaniu Radni podejmą uchwały w sprawie stawek podatków na rok 2017, oraz komunalizacji działek stanowiących własność Skarbu Państwa, a użytkowanych jako drogi gminne i lokalne oraz zmianami w budżecie na rok 2017.
Przystępujemy również do przygotowania wniosku w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Chcemy, aby beneficjentami projektu były osoby z terenu gminy Wieniawa, a efektem działań było zmniejszone bezrobocie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
O godzinie 13.00 wezmę udział w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Radomka, na którym omówimy projekty wniosków w ramach lokalnej strategii rozwoju, które zamierzamy realizować w roku 2017.
Trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej, obecnie realizowane są one na ulicy rzecznej.
Dziękuję za liczne odwiedziny stron Gminy Wieniawa oraz mojego bloga, na którym jak zawsze najciekawsze informacje z działań wieniawskiego samorządu.