Prace nad budżetem gminy, spotkania i konferencje

Dodano 20 października 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dobiegają końca prace nad projektem strony dochodowej budżetu gminy. Kolejnym etapem prac będzie zestawienie strony wydatków oraz porównanie ich ze stroną dochodową, co tak naprawdę będzie czynnikiem decydującym o wydatkach, a tym samym możliwościach inwestycyjnych. Informacje na temat projektu budżetu zostaną Państwu udostępnione na stronach urzędu gminy.
W dniu dzisiejszym spotykam się z Kierownikami i Dyrektorami Gminnych Jednostek Organizacyjnych w celu implementacji zarządzenia dotyczącego realizacji kontroli wewnętrznej. Następnie o godzinie 13.00, będę uczestniczył w posiedzeniach Komisjach Rady Gminy: Komunalnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury i Sportu.
W dniu jutrzejszym Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeprowadzi wizytację budowy sieci kanalizacyjnej w Wieniawie. Ukończenie przez samorząd tej inwestycji było warunkiem umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2004 roku na budowę kotłowni opalanych biomasą przy UG oraz ZSO. W związku z niezakończeniem inwestycji do końca 2014 roku, złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW o przesunięcie terminu rozliczenia zobowiązań do czerwca 2018 roku.
W dniu jutrzejszym, po godzinie 12.00 wyjeżdżam do Zakrzewa na posiedzenie zarządu Związku Gmin Radomka. W związku z uruchomieniem naboru wniosków przez LGD Razem dla Radomki, Gmina Wieniawa będzie wnioskować o dofinansowanie budowy Domu Ludowego w Pogroszynie oraz przebudowę centrum Wieniawy wokół urzędu gminy.

 

Wizyta Przedstawicieli RPA w GCKiS w Wieniawie

Dodano 18 października 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym około godziny 11.00, będziemy gościć w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, delegację Republiki Południowej Afryki wraz z przedstawicielami Ambasady oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na spotkaniu przedstawię współpracę gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi i Lokalną Grupą Działania Razem dla Radomki. Mając na uwadze powyższe, nie będę dla Państwa dostępny na dzisiejszym dyżurze między godziną 10.30 a 12.30. Za utrudnienia przepraszam.
Trwają prace związane z konstrukcją uchwały budżetowej, aby wszystkie niezbędne przedsięwzięcia znalazły w niej odzwierciedlenie. Chcemy również by wszystkie działania inwestycyjne wprowadzić do budżetu już na etapie jego projektowania w taki sposób, by jak nastpujące w ciągu roku zmiany ograniczyć w jak największym stopniu. I tak w przyszłorocznym budżecie znajdą się nastęujące działania inwestycyjne:
-kanalizacja sanitarna Wieniawy
-uruchomienie kanalizacji w Kłudnie
-budowa domu ludowego w Pogroszynie z boiskiem i placem zabaw
-przebudowa centrum Wieniawy wokół urzędu gminy z placem zabaw i parkingami
-budowa dróg w Kłudnie, Żukowie, Zagórzu i Plecu
-inwestycje zadeklarowane przez Mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego
-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
-SUW w Skrzynnie
-Dokończenie budowy Ośrodka Społeczno Kulturowego w Skrzynnie
O szczegółach poinformuję Państwa na stronie internetowej gminy Wieniawa: www.gminawieniawa.pl. Serdecznie zapraszam do czytania i przeglądania naszych stron.
Informuję, że ukazał się trzeci już numer dwumiesięcznika W Gminie Wieniawa. Czasopismo wydawan przez urząd gminy relacjonume dla Państwa wydarzenia z życia samorządu na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Gazeta dostępna jest w sklepach spożywczych na terenie gminy oraz u Sołtysów.

 

Początek tygodnia w WFOŚiGW, SUW w Skrzynnie

Dodano 17 października 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Na początku bieżącego tygodnia pragnę na wstępie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszego wczorajszego świętowania 100 lecia oświaty. Dziękuję Księdzu Proboszczowi Sylwestrowi Jaśkiewiczowi za Ofiarę Mszy Świętej w intencji pracowników oświaty oraz niezwykle pouczającą homilię, dziękuję Dyrekcji ZSO, Nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych, za organizację części artystycznej oraz wszystkim dzieciom i ZPiT UP Jawor z Lublina.
Swoją prace w dniu dzisiejszym rozpoczynam od wyjazdu do Radomia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu zasięgnięcia informacji na temat przesunięcia terminu umorzenia pożyczek zaciągniętych w 2004 roku na modernizację kotłowni przy ZSO i UG oraz budowę studni i SUW w Kłudnie. Kolejnym tematem jest budowa ścieżki przyrodniczej na terenie gminy Wieniawa, którą chcemy zrealizować z dotacji z WFOŚiGW.
Przystępujemy również do prac projektowych dotyczących modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Skrzynnie, która jest niezbędna do zapewnienia optymalnej ilości wody pitnej, szczególnie w okresach wzmożonego zużycia. Jest to konieczna do realizacji inwestycja, ponieważ szczególnie w okresie wakacyjnym, zdarzają się przerwy w dostawach wody spowodowane kilkukrotnym zwiększeniem jej zużycia w gospodarstwach. Obecny stan urządzeń i wydajność ujęcia w Kłudnie nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.

 

Dzień przyjęć interesantów, jubileusz oświaty.

Dodano 11 października 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych spotkaniem ze mną w dniu dzisiejszym do godziny 15.00.
W ostatnim czasie jesteśmy świadkami pewnej dziwnej sytuacji związanej z reformą oświaty. Choć nie komentuję z zasady sytuacji politycznej, to jednak w tym miejscu nasuwa mi się pewna refleksja. Wokół mówi się o sytuacji samorządów po reformie, co z budynkami gdzie były ulokowane gimnazja, co z nauczycielami strajkującymi w obawie przed utratą pracy, itd. Niestety nikt w odbywającej się wokół debacie nie zwraca uwagi na, w mojej ocenie, najważniejszą kwestię: co z dobrem dziecka?.
Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy będzie to system z 6-letnią szkołą podstawową i 3-letnim gimnazjum, czy też ośmioletnia szkoła podstawowa. Z praktycznego punktu widzenia system ośmioklasowy nie jest systemem złym i nie widzę tu jakiegokolwiek zagrożenia ze strony organizacji pracy placówek oświatowych. Dobrze skonstruowana podstawa programowa, odpowiednio dobrane podręczniki i właściwie przygotowana kadra nauczycielska będą stanowić o sile kolejnych pokoleń Polaków! O tym nie ma nigdzie mowy. Jest to bardzo smutne w kontekście zbliżającego się jubileuszu 100-lecia oświaty w gminie Wieniawa. 100 lat temu, nauczyciele dochodząc często po 8-9 kilometrów, poświęcali czas, zdrowie, życie osobiste, aby dzielić się wiedzą i wychować na prawdziwych patriotów młode pokolenia. Dziś tak naprawdę liczy się tylko własne ja, moja praca, finanse samorządów, a gdzieś daleko z tyłu pozostaje dobro i przyszłość dzieci, a zarazem Narodu. To naprawdę smutne…
Myślę, że tylko zdrowy rozsądek i odpowiednia organizacja pracy, przy adekwatnym do potrzeb finansowaniu, placówek oświatowych jest kluczem do sukcesu. Zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci, która, co zrozumiałe musi być odpowiednio wynagradzana. Taki dobór kadry, aby właściwych przedmiotów uczyły osoby do tego naprawdę przygotowane. Nie katecheta biologii, czy bibliotekarz języka polskiego. Geograf chemii, a fizyk przyrody. Tu należy skierować wszelkie siły: na organizację pracy w szkołach! I takie działania wdrażamy właśnie u nas w Wieniawie. Czas zweryfikuje, czy obrany kierunek był słuszny.

 

Montaż nowych wiat przystankowych, 100 lat wieniawskiej oświaty

Dodano 10 października 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Począwszy od dnia dzisiejszego rozpoczynamy montaż wiat przystankowych na terenie gminy. Pojawią się one w Kamieniu Dużym, Kochanowie, Żukowie, Wydrzynie, Romualdowie i Koryciskach, na przystankach autobusowych z których dzieci i młodzież szkolna odjeżdżają na zajęcia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących. O instalację przystanków wnosili Mieszkańcy na zebraniach wiejskich w styczniu i lutym bieżącego roku. Kolejne przystanki pojawią się w przyszłym roku w Pogroszynie, Zawadach, Komorowie i Kłudnie. Jeśli stwierdzicie państwo potrzebę ustawienia wiat w jeszcze innych miejscach, prosimy o informację na ten temat za pośrednictwem Sołtysów, bądź Radnych Rady Gminy.
W najbliższą niedzielę o godzinie 10.00, uroczystą Mszą Świętą w Kościele św, Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie rozpoczniemy uroczystości 100 lecia utworzenia komórek oświatowych na terenie gminy Wieniawa, która sięga roku 1916. Po Mszy Świętej, zapraszamy na Koncert Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie oraz na Akademię Okolicznościową, przygotowaną przez uczniów i Grono Pedagogiczne.

 

Zebranie w Kłudnie, Spotkania z folklorem w Koryciskach

Dodano 10 października 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym w Świetlicy Wiejskiej w Kłudnie, na zebraniu z Mieszkańcami tej miejscowości przedstawiłem wraz z Zastępcą Wójta, Panią Krystyną Żurowską, dalszy ciąg prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Kolejnym etapem po zasileniu w prąd elektryczny przepompowni ścieków będzie realizacja przyłączy. Zadanie to nie będzie realizowane przez gminę, lecz indywidualnie przez Mieszkańców, po uprzednim otrzymaniu warunków przyłącza. Prace musi wykonać pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, pod nadzorem gminy. Szczegóły znajdą Państwo w dostarczonych w przyszłym tygodniu dokumentach.
W godzinach wieczornych wziąłem udział w spotkaniach z folklorem, które odbyły się w Koryciskach. Dziękuję za zaproszenie Mieszkańcom na czele z Panią Danutą Gil Sołtysem Wsi oraz Radnemu Rady Gminy, Panu Marianowi Kwietniewskiemu

 

Zakończenie prac Zespołu Kontrolnego RIO

Dodano 29 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym Zespół Kontrolujący Regionalnej Izby Obrachunkowej, kończy kompleksową kontrolę w urzędzie gminy w Wieniawie. Zalecenia pokontrolne, po zapoznaniu się z nimi Rady Gminy, zostaną przedstawione również Państwu do publicznej wiadomości na naszych stronach internetowych.
Ku końcowi zmierzają również prace projektowe związane z budową świetlicy wiejskiej w Pogroszynie oraz centrum miejscowości Wieniawa z placem zabaw i elementami siłowni napowietrznej na działkach wokół urzędu gminy. Jeszcze w październiku złożymy wniosek o dofinansowanie planowanych inwestycji.
W najbliższy poniedziałek na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnej, Pana Mariana Kwietniewskiego, Radnego Rady Gminy, spotkają się również członkowie tej Komisji na połączonym posiedzeniu z Komisją Komunalną i Pożytku Publicznego.
Przepraszamy Mieszkańców Kłudna za utrudnienia związane z układaniem warstwy kruszywa łamanego na drogach gminnych. Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia zapewniona będzie pełna przejezdność.
Na wniosek Mieszkańców, Sołtysa oraz Radnego Rady Gminy Andrzeja Kazały, w Sokolnikach Mokrych zostaną ustawione 2 lustra, ułatwiające włączanie się do ruchu.
W przyszłym tygodniu rozpoczynamy prace w Zawadach związane z poprawą stanu dróg gruntowych stanowiących dojazd do posesji. Zostaną one wysypane kruszywem łamanym.

 

Po Sesji Rady Gminy, przystępujemy do realizacji uchwał

Dodano 28 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym rozmawiamy w urzędzie gminy na temat planu konsultacji dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania. Temat jest niezwykle istotny i ważny, ponieważ gmina Wieniawa nie posiada aktualnych dokumentów planistycznych w przedmiotowym zakresie.
Trwają prace w Kłudnie w zakresie wyrównania dróg stanowiących dojazd do miejscowości od strony drogi powiatowej Wieniawa – Brudnów. W kolejnych dniach kruszywem łamanym zostaną utwardzone i wyrównane drogi gminne w Zawadach, gdzie z uwagi na piaszczystą nawierzchnię utrudniony jest dojazd do posesji.
Na wniosek Mieszkańców zostaną umieszczone lustra umożliwiające bezpieczne włączanie się do ruchu w Wieniawie – Chojniak, Kłudnie oraz Sokolnikach Mokrych.
W najbliższy poniedziałek, pod przewodnictwem Pana Sylwestra Kowalczyka Radnego Rady Gminy, spotyka się Komisja Komunalna i Pożytku Publicznego. Tematem przewodnim spotkania będzie sprawa świadczenia usług oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie na rzecz gminy Wieniawa. Dodatkowo zwróciłem się z prośbą do komisji o zaopiniowania kierunków dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, oznakowania dróg, oraz znaków informacyjnych z numerami posesji na ulicy.
W dniu jutrzejszym spotykamy się z projektantem w zakresie zagospodarowania centrum przy urzędzie gminy i przebudowy drogi dojazdowej do przedszkola publicznego i ośrodka zdrowia od strony składu budowlanego. Kończą się również prac związane z projektem domu ludowego w Pogroszynie.
W przyszłym tygodniu przekazujemy na fundusz wsparcia Policji kwotę 12 500,00 zł, przeznaczoną na zakup radiowozu.
Przypominam, że do końca bieżącego tygodnia przyjmujemy wnioski w ramach funduszu sołeckiego. Prosimy szczególnie Sołtysów o dopilnowanie, aby każde Sołectwo dokonało czynności w tym zakresie.

Pozdrawiam

 

Trwa XXII Sesja Rady Gminy

Dodano 27 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Trwa Sesja Rady Gminy w Wieniawie. Wcześniej odbyło się moje spotkanie z Sołtysami, na którym omówiono szczegółowo sprawy związane ze składaniem wniosków o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz bieżącą realizację prac niezbędnych do wykonania w poszczególnych sołectwach. Dodatkowo Sołtysi zwrócili uwagę na konieczność realizacji założeń przedstawionych przez Mieszkańców na zebraniach. Sołtysom również przedstawiono zarys strategii rozwoju Gminy Wieniawa do roku 2023.

 

Przygotowania do Sesji Rady Gminy

Dodano 26 września 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Już jutro 27 września b.r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie odbędzie się kolejna XXII Sesja Rady Gminy. Szczegółowy porządek dzienny na naszych stronach internetowych. Wcześniej, bo o godzinie 09.00 spotkanie z Sołtysami w zakresie funduszu sołeckiego.
Informuję, że została przywrócona funkcjonalność strony internetowej urzędu gminy, która przez ostatnie dwa tygodnie była udostępniana tylko w podstawowym tekstowym zakresie bez możliwości zamieszczania informacji.
Z uwagi na Sesję Rady Gminy w Wieniawie, zostanie skrócony w dniu jutrzejszym mój dyżur w sprawie skarg i wniosków. Zapraszam wszystkich zainteresowanych tylko do do godziny 09.00.
Dziękuję zespołowi Wieniawa, za reprezentowanie naszej samorządowej społeczności na Targach Smaków i Regionów w Poznaniu, na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na targach turystycznych.
Trwają prace porządkowe przy boiskach oraz na ulicy Leśnej w Wieniawie. W dniu dzisiejszym i jutro, na wniosek Pana Sylwestra Kowalczyka, Radnego Rady Gminy w Wieniawie, planowane są również prace związane z wyrównaniem nawierzchni dróg gruntowych stanowiących dojazd do Kłudna od strony drogi powiatowej Wieniawa – Brudnów. Za utrudnienia przepraszamy.
Pracowników gminy spotkacie Państwo również w najbliższym czasie w Kamieniu, Koryciskach, Żukowie i Kochanowie, gdzie będą montowane wiaty przystankowe.
Prace porządkowe, które w Państwa ocenie należy wykonać w poszczególnych sołectwach, prosimy zgłaszać za pośrednictwem Pań i Panów Sołtysów w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy, tel. 48 673 00 01.
Pozdrawiam wszystkich czytelników