Zapraszam Państwa w dniu dzisiejszym do godz. 15.30

Dodano 23 sierpnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych spotkaniem ze mną w dniu dzisiejszym do godziny 15.30. W kolejnych dniach, z uwagi na prace nad strategią, dostęp do pracowników zaangażowanych w prace będzie ograniczony.
Zapraszam wszystkie osoby, które nie ukończyły 29 roku życia na spotkanie, a są zainteresowane udziałem w projekcie „Obierz kurs na przyszłość – Aktywizacja osób młodych”, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016r., o godzinie 12.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. Szczegóły na plakatach i tablicach ogłoszeniowych. Spotkanie organizuje towarzystwo ALTUM. Szczegóły na plakatach, tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy Wieniawa

 

Dziś pracujemy nad strategią, przepraszamy za utrudniony kontakt

Dodano 17 sierpnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W celu opracowania dokumentu Strategi Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2017-2030, powołany został zespół, który będzie zajmował się poszczególnymi rozdziałami strategii. Znaleźli się w nim przedstawiciele oświaty, kultury, Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy, Skarbnik oraz Zastępca Wójta. Prace trwają przez cały dzień, więc możliwy jest utrudniony dostęp do części pracowników, za co już teraz serdecznie przepraszamy. Zakładamy, że nasza strategia, która w części inwestycyjnej jest dziełem samych Mieszkańców będzie stanowiła podstawę działania gminy, zawierała szereg programów i przedsięwzięć, a także będzie jedną z podstaw dla sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Prace w tym kierunku również rozpoczną się od konsultacji społecznych jeszcze w tym roku. Strategia poinformuje zainteresowanych o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich działań w gminie, w tym formułowaniu kolejnych Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Chcemy osiągnąć określoną wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych, dla których dokument ten będzie również podstawą oceny współpracy z gminą lub lokalizacji własnych działań na terenie gminy.
Jak widzicie Państwo jest to niezwykle istotny i ważny dokument a zarazem bardzo wymagający pod względem merytorycznym. Nie możemy przy tym pozwolić na jakiekolwiek zaniedbania w zakresie jego tworzenia, wdrożenia a następnie realizacji.

 

Dożynki Powiatowe w Rusinowie. Pielgrzymi na Jasnej Górze!

Dodano 14 sierpnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dziękuję naszym pielgrzymom, że mogłem wraz z nimi pokonać ostatni odcinek wędrówki ze Mstowa na Jasną Górę. To niezapomnne przeżycie długo pozostanie głęboko w sercu. Dziękuję, że w waszym pielgrzymim trudzie nie zapomnieliscie również o samorządzie i polecaliście nas opiece Matki Bożej. Dziś dożynki powiatowe w Rusinowie, gdzie wraz z władzami powiatu oraz rolnikami podziekujemy wspólnie za tegoroczne zbiory. Również producenci papryki mają swoje święto w dniu dzisiejszym w Klwowie. Zapraszamy do korzystania z przygotowanych atrakcji. Szczegóły na plakatach i na stronach internetowych. Do zobaczenia na miejscu ☺

 

Strategia Rozwoju Gminy – najważniejszy dokument

Dodano 10 sierpnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Od dnia dzisiejszego intensyfikujemy prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa. Jest to niezwykle ważny i istotny dokument dla rozwoju gminy, którego do tej pory brakowało. Założenia inwestycyjne do strategii były dziełem Mieszkańców, którzy na zebraniach wiejskich najbardziej trafnie określili potrzeby swoich lokalnych wspólnot i pokazali obraz gminy, w którego tło należy dopisać nowe drogi, place, skwery, domy ludowe i świetlice, zmodyfikować oświetlenie uliczne, wyczyścić stawy, zbudować place zabaw i siłownie plenerowe. Te wszystkie potrzebne z punktu widzenia Mieszkańców działania inwestycyjne zostały skonsultowane na zebraniach, następnie przedstawione do analizy i uzupełnienia Sołtysom na spotkaniu roboczym w marcu b.r. w Koryciskach. Nad projektem pochylili się również Radni Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu merytorycznym Komisji Rady Gminy w lipcu b.r. Obecnie będziemy pracować nad chronologicznym rozmieszczeniem tych inwestycji w poszczególnych latach, biorąc pod uwagę zadłużenie gminy, a w zasadzie konieczność jego systematycznego spłacania, możliwości budżetowe samorządu (środki własne) oraz konieczność realizacji zadań bieżących gminy, takich jak chociażby oświata, pomoc społeczna, czy remonty i naprawy. Jednak opracowanie i przyjęcie strategii umożliwi koncentrację prac dedykowanych dla Mieszkańców i przez nich żądanych w określonym porządku, pozwoli wdrożyć i realizować w pełnym zakresie kontrolę zarządczą oraz analizować ryzyko w trybie wynikającym z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Dziś pierwsze inauguracyjne spotkanie zespołu roboczego, o godzinie 10.00.

 

Z Wizytą u pielgrzymów w Gustawowie

Dodano 10 sierpnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Razem z Panią Krystyną Żurowską, zastępcą Wójta, odwiedziliśmy wczoraj wieczorem grupę 15 XXXII Pielgrzymki Radomskiej, która wyruszyła w niedzielę z Sanktuarium w Skrzyńsku. W grupie tej pielgrzymują nasi Mieszkańcy i Przyjaciele z parafii w Wieniawie i Skrzynnie. Z inicjatywy Pani Krystyny, przy pomocy Mieszkańców udało się przygotować dla pielgrzymów obiadokolację, a były to pyszne pierogi i barszcz. Pomimo trudu pielgrzymowania i trudności związanych z długą wędrówką, humory i apetyt dopisują. Po ciężkim dniu w drodze przyszedł czas na zabawę i wspólną modlitwę w tańcu. Dziękujemy za podjęte wyzwania i intencje oraz za poświęcenie. Życzymy po dobrej drogi i pogody dzisiaj, bo jak widać za oknem, będzie dodatkowa trudność do pokonania. Do zobaczenia w czwartek i w sobotę.

 

Jak w każdy wtorek, zapraszam na dyżur

Dodano 9 sierpnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na dyżur, który w dniu dzisiejszym zgodnie z założeniami, do godziny 15.00.
Do dnia 16 września nie będzie czynna Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy, ponieważ korzystają z niej Pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w ramach prowadzonej w Urzędzie Gminy, planowanej cyklicznej kompleksowej kontroli. Z utrudnienia przepraszamy.
Trwają prace związane z wprowadzeniem jednolitych procedur w urzędzie gminy i podległych jednostkach organizacyjnych w zakresie realizacji kontroli zarządczej. Jest to istotny element wykorzystywany do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały zrealizowane. Do celów tych zaliczyć można, m.in promowanie prawidłowych, oszczędnych i wydajnych a zarazem skutecznych działań i usług wysokiej jakości zgodnie z przyjętymi założeniami, zabezpieczenie przed utratą zasobów i mienia komunalnego gminy, ograniczenie marnotrawstwa, nadużyć, złego zarządzania, błędów, oszustw i innych nieprawidłowości, mogących pojawić się w stanie rzeczywistym. Kolejnym istotnym elementem jest przestrzeganie prawa, zarządzeń i wytycznych kierownictwa, gromadzenie i utrzymanie wiarygodnych danych finansowych i administracyjnych oraz rzetelne przedstawienie terminowo składanych sprawozdań. Właściwie zebrane, skatalogowane i określone procedury kontroli zarządczej będą miały za zadanie zapobiegać ewentualnym stratom w jednostkach i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Plan działalności, sprawozdanie z wykonania tego planu oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku ze zintensyfikowaniem prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy, od dnia 10 sierpnia do 18 sierpnia, będzie ograniczona możliwość dostępu do pracowników zajmujących się strategią, m.in: Wójta, Skarbnika, Zastępcy Wójta, Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Usług komunalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Części pracowników Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Oświaty i Sportu. Za utrudnienia przepraszamy
Życzę wszystkim miłego dnia, wypoczywającym na wakacjach pogody na zewnątrz ale i pogody ducha, a pracującym wytrwałości i optymizmu.

 

Sierpniowe prace nad strategią rozwoju gminy

Dodano 8 sierpnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Rozpoczynamy kolejny tydzień prac samorządu wieniawskiego, który niemal w całości poświęcamy Strategii Rozwoju Gminy. Chcę, aby inwestycje określone przez Państwa na zebraniach wiejskich, które zostały skonsultowane następnie z Sołtysami i Radnymi Rady Gminy, znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej perspektywie finansowej. Jest to konieczne do planowania budżetów gminy na kolejne lata, aby Państwa wola znalazła swoje odzwierciedlenie w realizowanych przez Gminę inwestycjach. Z uwagi na fakt, że oczekiwania i zgłaszane przez Mieszkańców propozycje łącznie tworzą dość znaczną kwotę, długość obowiązywania strategii zależeć będzie od możliwości budżetowych w poszczególnych latach, ale obejmie wszystkie proponowane inwestycje. Dokument ten musi być oparty o realne kalkulacje i następnie rzetelnie realizowany i wdrażany.
Trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Wieniawie. Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem posesji, którzy nie byli uwzględnieni w pracach projektowych zapraszam do współpracy. Będzie możliwość uwzględnienia tych zmian w projekcie budowanej sieci. Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek niewłaściwe zachowanie ekipy pracującej przy budowie sieci, proszę o powiadomienie w Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Oświaty i Sportu w UG w Wieniawie.
W najbliższą niedzielę w Rusinowie, powiatowe święto dziękczynienia z tegoroczne plony, tradycyjne dożynki. W ubiegłym roku gospodarzem tej zaszczytnej uroczystości była Gmina Wieniawa. Serdecznie zapraszam wszystkich rolników oraz Mieszkańców naszej społeczności do udziału w tych uroczystościach. Szczegółowy program znajdą Państwo na plakatach oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego
Od dnia dzisiejszego rozpoczynamy przyjmowanie słomy na potrzeby kotłowni przy urzędzie gminy w Wieniawie. W roku bieżącym biomasa będzie ważona na miejscu, przy magazynie słomy, będzie również sprawdzana wilgotność dostarczanej słomy. Spalanie biomasy o zbyt duże wilgotności powoduje korozję pieca. W bieżącym roku, w wyniku zauważonych przecieków, jeden z pieców został wyremontowany, obecnie trwa remont drugiego pieca. Również Pani Dyrektor ZSO zgłosiła konieczność naprawy pieca w kotłowni przy szkole, ponieważ zauważono również tam wyciek wody z płomieniówek.

 

Święto Papryki, święto żelaza i stali

Dodano 7 sierpnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Po pełnym duchowych przeżyć poranku, związanym z inaugurującą Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę Mszą Świętą w Sanktuarium w Skrzyńsku,miałem przyjemność reprezentacji gminy Wieniawa na święcie papryki w Potworowie. Teraz na zaproszenie Wójta Gminy Chlewiska,będę uczestniczył w Święcie żelaza i stali,reprezentując społeczność Gminy Wieniawa również na tej uroczystości. Pozdrawiam z tego miejsca niezwykle serdecznie i ciepło naszych drogich pielgrzymów z Parafii Wieniawa i Skrzynno,którzy podjęli trud i wysiłek rekolekcji w drodze. Proszę o modlitwę za całą społeczność Gminy. Zapewniamy o pamięci i deklarujemy wsparcie na szlaku do Jasnogórskiej Pani. Mam nadzieję, że uda mi się do Was dołączyć w sobotę w Mstowie.

 

Kolejny, dwudziesty już miesiąc wspólnej pracy za nami

Dodano 1 sierpnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Już 20 miesięcy minęło od dnia, kiedy mogę sprawować dla Państwa zaszczytną funkcję Wójta Gminy. To czas, który w pełni staram się poświęcać na rzecz samorządu wieniawskiego i służyć Państwu swoją osobą zarówno w dziele niesienia pomocy dla osób potrzebujących jak i pozyskiwania środków, pisania wniosków o dotacje, kierowania i sprawnego zarządzania jednostkami organizacyjnymi oraz reprezentowania Gminy na zewnątrz. Dziękuję za okazywane wyrazy sympatii oraz za cenne, nieraz gorzkie ale niezwykle potrzebne uwagi i spostrzeżenia.
Za nami Światowe Dni Młodzieży i wizyta Papieża Franciszka w Polsce. Niestety z przyczyn osobistych nie mogłem uczestniczyć w kończących ŚDM uroczystościach centralnych w Krakowie, czego bardzo żałuję, jednak zawsze rodzina jest i będzie na pierwszym miejscu. Napewno gdzieś głęboko w sercu pozostanie przesłanie skierowane do Młodych przez Papieża, zarówno w kwesti poszanowania wolności, tej właściwej i dobrze rozumianej, wstanie z kanapy i aktywne działanie dla dobra wspólnego, słuchając przy tym dziadków, bo to oni są prawdziwym źródłem cennych informacji, a nie zmanipulowane przez różne środowiska media. Niezwykle ważną będzie również kwestia uwolnienia naszych społeczności od narkotyku konsumpcjonizmu, nihilizmu egzystencjalnego, nałogów a ukazanie wartości i cnót, na które od 1050 lat wskazują autorytety moralne. Nie anonimowi i czujący się bezkarnie autorzy wpisów i przypisujący sobie rolę wszechwiedzących i nieomylnych, ale autorytety stanowiące kręgosłup moralny Polski, Europy i Świata.
Rozpoczynamy miesiąc sierpień, w którym tradycyjnie świętujemy i dziękujemy Opatrzności za plony. Już 7 sierpnia w Potworowie Święto Papryki, a 14 sierpnia w Rusinowie Powiatowe Dożynki, tego dnia również paprykowe święto w Klwowie. W imieniu organizaorów serdecznie zapraszam.
W bieżącym tygodniu przedstawimy terminarz spotkań z Mieszkańcami w zakresie przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Zakończono remont pieca na biomasę przy UG w Wieniawie, Z relacji Pany Dyrektor ZSO wynika, że remont taki również musi przejść piec CO przy szkole, ponieważ zauważono wyciek wody przy płomieniówkach. Również dziś rozstrzygnięcia dotyczące zakupu słomy na potrzeby kotłowni przy UG. O szczegółach powiadomimy Państwa na stronach internetowych urzędu.

 

Dziękuję Wszystkim za Życzenia Imienowe

Dodano 26 lipca 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom serdecznie dziękuję za życzenia imieninowe i wyrazy sympatii. Dziękuję również za pamięć kolegom i koleżankom samorządowcom. To wielki zaszczyt służyć Państwu poprzez pracę i zaangażowanie w rozwój naszej lokalnej wspólnoty. Dzięki Państwu z każdym dniem przekonuję się, że kierunek rozwoju gminy, a zarazem sposób realizacji założeń spotyka się z pozytywnym odbiorem każdego dnia. Dziękuję również za słowa wsparcia i motywację. Dzięki temu, każda, nawet najtrudniejsza decyzja podejmowana jest w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Zawsze na pierwszym miejscu stawiam i będę stawiał dobro i pomnyślność Mieszkańców poprzez realizację przemyślanych i trafionych inwestycji służących jak największej liczbie ludzi. To nie wybudowane wielkie i puste gmachy tworzą wspólnotę, ale Mieszkańcy gminy i najwyższym nakazem dla mnie zawsze będzie praca na Państa rzecz, rozumiana jako służba, oddanie się i poświęcenie dla lokalnej społeczności. Dziękuję za zrozumienie i życzenia. Głęboko wierz, że choć mała część ich się spełni :)
Szczególne podziękowania składam pracownikom urzędu gminy za życzenia i pamięć. Dizekuję również za zaangażowanie w zmianę i kreowanie właściwego wizerunku gminnej administracji.
A już dziś zapraszam Państwa na dyżur w sprawie skarg i wniosków, który jak w każdy wtorek pomiędzy godziną 07.30 a 15.30. Dziś jeszcze ważne decyje na temat strategii rozwoju gminy, która onbecnie konsultowanea jest przez połączone komisje Rady Gminy