Awaria sieci internetowej

Dodano 25 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W związku z przerwami w zasilaniu w energię elektryczną, w piątek po południu oraz w dniu wczorajszym nie działała w urzędzie gminy sieć internetowa. Za utrudnienia przepraszamy. Z przyczyn osobistych nie mogłem wziąć udziału w wyjeździe studyjnym Związku Gmin Radomka do Białegostoku i Supraśla. Stąd moja obecność w dniu dzisiejszym i dyżur w sprawie skarg i wniosków. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do godziny 15.30.
Rozpoczęto prace przygotowawcze terenu do budowy oczyszczalni ścieków na potrzeby SP ZOZ w Skrzynnie. W porozumieniu z Mieszkańcami, obiekt ten powstanie na działkach dzierżawionych, a użyczający będą mięli możliwość podłączenia również swoich posesji do powstającej oczyszczalni.
Zakończono prace pomiarowe związane z odtworzeniem punktów granicznych na drodze gminnej w Kłudnie. Geodeci pracowali w minioną sobotę. O przeprowadzonych pracach powiadomiono również zainteresowanych Mieszkańców, którzy byli obecni przy odnawianiu punktów. Prace związane z budową drogi zostaną wznowione w najbliższym czasie. Do wykonania pozostaje jeszcze sprawa odwodnienia terenu za pomocą systemu drenacyjnego, która zostanie wykonana w najbliższym czasie na obu odcinakach powstających dróg.
W dniu wczorajszym skontaktowałem się z Panem archeologiem i w piątek 02 maja 2017r., zostanie przeprowadzona wizytacja terenu cmentarza w Skrzynnie, w miejscu, w którym w XVI wieku stał kościół cmentarny. Kościół ten w wieku XIX został rozebrany, a kamienie zużyte do budowy obecnie istniejącego muru otaczającego cmentarz w jego obecnych granicach. Na cmentarzu pozostały jedynie zarysy fundamentów. Obok terenu cmentarza spróbujemy omówić i krótko zwizytować wszystkie ciekawe i posiadające wartość historyczną, miejsca na terenie gminy.
W miniony piątek wraz z zastępcą Wójta byłem w Zawadach, aby na miejscu ocenić potrzeby inwestycyjne w tej miejscowości oraz niezbędne do realizacji prace. Na miejscu została sporządzona dokumentacja fotograficzna. Jednocześnie w pierwszych dniach maja zaplanowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Mieszkańców, Radą Sołecką i Sołtysem, w celu podsumowania założeń i sformułowania wniosków.
Życzę miłego i spokojnego dnia

 

Początek weekendu, piątek w samorządzie

Dodano 21 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Rada LGD Razem dla Radomki, pozytywnie oceniła wniosek Gminy Wieniawa, dotyczący budowy palcu zabaw, siłowni plenerowej oraz utwardzenia terenu w Sokolnikach Suchych. Dokumentacja zostanie przekazana teraz do Urzędu Marszałkowskiego w celu dalszego procedowania.
Dzisiejszy dzień poświęcamy na analizę i postęp prac związanych z implementacją funduszu sołeckiego. Równocześnie chcemy zdecydować o ostatecznym przeznaczeniu powstającego w Skrzynnie centrum społeczno kulturowego, tak aby uwzględniał to już ostateczny projekt, który musimy notyfikować w związku z siedmioletnią przerwą w budowie.
Dodatkowo chcemy również podjąć dalsze prace związane z Planem Rewitalizacji Gminy oraz Strategią Rozwoju Gminy, by jeszcze w maju przedstawić te dokumenty Radzie Gminy do wstępnej akceptacji, a następnie do konsultacji społecznych.
W dniu dzisiejszym planuje również spotkanie z Kierownikami i Dyrektorami Gminnych Jednostkach Organizacyjnych.
Pracownicy Urzędu Gminy w Wieniawie będą dziś w Romualdowie, realizując wskazane przez społeczność lokalną prace porządkowe oraz w Głogowie i Koryciskach, przy ustawianiu znaków informacyjnych. Pojawią się również nowe tablice informacyjne w Plecu i Brudnowie, ponieważ w tych sołectwach nie zostały one jeszcze ustawione.
Przypominam, że w dniu dzisiejszym, jak w każdy piątek urząd gminy pracuje do godziny 14.00.
Życzę wszystkim miłego dnia i weekendowego odpoczynku.

 

Posiedzenie Rady LGD w Zakrzewie

Dodano 20 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Dziś o godzinie 9.00 w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – mające na celu przeprowadzenie procedury wyboru operacji zgłoszonych w ramach naborów wniosków prowadzonych przez LGD. Jako członek Rady Stowarzyszenia będę uczestniczył w pracach Rady. Wszystkich, którzy wybierali się dziś do urzędu gminy i zaplanowali spotkanie ze mną, zapraszam w innym terminie.
O godzinie 14.00 w Kościele Parafialnym w Skrzynnie, rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Prezesa Zarządu Gminnych Straży Pożarnych w Wieniawie, Pana Jerzego Majchrzaka. Rodzinie i najbliższym składamy kondolencje, łączymy się w bólu i żalu oraz zapewniamy o łączności modlitewnej.
Zostały podpisane umowy na dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy Wieniawa. Klub Sportowy Chojniak Wieniawa otrzymał wsparcie w wysokości 25 000,00 zł, natomiast Klub Sportowy Grom, działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł. Więcej o wspieraniu sportu wkrótce na naszej stronie internetowej www.gminawieniawa.pl.
W związku z warunkami atmosferycznymi zostały wstrzymane prace związane z budową dróg gminnych. Zostaną one wznowione jeśli pogoda na to pozwoli. Podpisana została również umowa dotycząca odtworzenia punktów granicznych przy drodze gminnej w Kłudnie. Z uwagi na sporny przebieg granicy i brak jednolitego stanowiska właścicieli działek sąsiednich, co do przebiegu granic, na prośbę Mieszkańców, podjąłem decyzję o dodatkowym przeprowadzeniu prac geodezyjnych. Koszt ich przeprowadzenia to 2 600 zł.
Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę świetlicy w Pogroszynie. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani zamieścić ogłoszenie o przetargu na specjalnym portalu ARiMR, który instytucja ta uruchomiła w celu zapewnienia Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. Beneficjenci działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020, są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń.
Życzę spokojnego i miłego dnia

 

Do Wieniawy ponownie zawitała zima

Dodano 19 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W związku z intensywnymi opadami śniegu, które miały miejsce ostatniej nocy, istnieją miejscowe problemy z dostawą energii elektrycznej. W obrębie awarii znalazły się również stacje uzdatniania wody w Kłudnie. W związku z powyższym mogą występować przerwy w dostawie wody pitnej do Państwa Mieszkań. Jeśli zasilanie zostanie przywrócone, zostaną również wznowione dostawy wody.
Pracownicy urzędu gminy w dniu dzisiejszym, będą usuwali błoto pośniegowe z jezdni i chodników. Ponieważ część Mieszkańców zmieniła już opony w swoich autach na letnie, prosimy o ostrożną jazdę, szczególnie jeśli na drogach prowadzone będą prace związane z usuwaniem błota i śniegu, bądź na jezdni znajduje się mokry rozjeżdżony śnieg i błoto pośniegowe.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym zmarł Pan Jerzy Majchrzak, Prezes Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 20 kwietnia 2017r., w Kościele Parafialnym p.w Św. Szczepana w Skrzynnie o godzinie 14.00. Rodzinie i najbliższym składamy kondolencje oraz zapewniamy o pamięci i modlitwie.
Z uwagi na warunki pogodowe nie będa w dniu dzisiejszym montowane znaki informacyjne w Koryciskach i Zawadach, wznowienie prac nastąpi z chwilą kiedy pozwolą na to warunki pogodowe.
W związku z powrotem zimy, miejmy nadzieję krótkotrwałym, nie przewidujemy zakończenia sezonu grzewczego do końca bieżącego miesiąca.
Trwają prace związane z oceną stanu technicznego pieców centralnego ogrzewania opalanych biomasą, przy urzędzie gminy i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. Od wyników tych prac uzależniamy dalsze prace związane z modernizacją kotłowni.
Uczniowie 3 klasy Gimnazjum zdają w dniu dzisiejszym egzamin. Życzymy jak najlepszych wyników i satysfakcji z napisanych prac. Mam nadzieję, że przerwy w dostawie energii elektrycznej nie zakłócą przebiegu egzaminu.
Otrzymałem informację z KPP Policji, że pomiędzy Pogroszynem a Jabłonicą, przy drodze powiatowej znajduje się ranny bocian. Pracownicy urzędu gminy zajęli się problemem i podjęli w związku z tym stosowne działania.
zima w Wieniawie
Panujące warunki pogodowe, szczególnie poniedziałkowe przymrozki, uszkodziły znaczną część drzew owocowych. Przemarzły pąki kwiatowe czereśni, śliw i gruszy. Ucierpiały również jabłonie, gdzie przemarzły również rozwijające się kwiaty królewskie. Niestety również prognozy pogody na kolejne dni nie nastrajają optymistycznie. Mam nadzieję, że uda się uchronić przed zniszczeniem pozostałe kwiaty.
Życzymy wszystkim miłego i spokojnego dnia oraz jak najszybszego powrotu wiosny

 

Zapraszam na dzisiejszy dyżur do UG w Wieniawie

Dodano 18 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie witam wszystkich czytelników dziennika po Świętach Wielkiej Nocy, mam nadzieję, że wszystkie życzenia się spełniły bądź właśnie się spełniają. Jak w każdy wtorek zapraszam wszystkich zainteresowanych do urzędu gminy w Wieniawie, na mój dyżur w sprawie skarg i wniosków. Czekam na Państwa do godziny 15.30. Jednocześnie informuję, że z uwagi na wyjazd studyjny Związku Gmin Radomka, w przyszłym tygodniu dyżuru nie będzie. Jednocześnie z uwagi na dużą ilość spraw i spotkań zaplanowanych na kolejne dni bieżącego tygodnia, będzie ograniczona możliwość umówienia spotkania.
Dziś jeszcze omówimy w gronie osób odpowiedzialnych za realizację, stan zaawansowania prac w ramach realizowanych przez gminę inwestycji. Będziemy również przygotowywać przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Pogroszynie. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, pracownicy urzędu gminy, będą dziś porządkowali pomieszczenia w urzędzie gminy oraz ZSO, które nie były zagospodarowane i użytkowane do chwili obecnej. Będą również ustawiane znaki informacyjne w Konarach i Głogowie od strony miejscowości Młódnice oraz w Koryciskach.
W czwartek będę uczestniczył w spotkaniu Rady Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki, które rozpoczyna się w Zakrzewie o godzinie 9.00. Przedmiotem spotkania będzie ocena wniosków złożonych przez przedsiębiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Życzę wszystkim miłego dnia i spokojnego tygodnia.

 

Wielkanocne życzenia dla wszystkich czytelników

Dodano 14 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Obraz1

W oczekiwaniu na radość Wielkanocnego Poranka, w imieniu całego środowiska samorządowego Gminy Wieniawa, Przewodniczącej Rady Gminy, Pani Grażyny Strzelczyk, Zastępcy Wójta, Pani Krystyny Żurowskiej, Skarbnika Gminy, Pani Wandy Nogańskiej, Radnych Rady Gminy, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy, pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom, Gościom i sympatykom Naszej Małej Samorządowej Ojczyzny, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Nade wszystko jednak, życzymy wszystkim obecności Zmartwychwstałego w naszej ludzkiej codzienności, ponieważ tylko w Nim i z Nim, nasze ziemskie pielgrzymowanie wypełnione jest treścią, płynąca z samego jej źródła.

Niech w gronie rodziny i przyjaciół zawsze gości serdeczność i wzajemna dobroć, byśmy w naszych ludzkich relacjach byli zawsze otwarci na drugiego człowieka, na jego potrzeby i troski, a w zamian za dobro i miłość, otrzymali kiedyś najcenniejsza nagrodę!

Życzymy Wszystkim błogosławionych świąt.

Alleluja!

W imieniu całego środowiska samorządowego
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

 

Wielki Piątek

Dodano 14 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Wczoraj, liturgią Wielkiego Czwartku rozpoczęliśmy Święta Wielkanocne. Wielki Czwartek, to święto wszystkich Kapłanów i osób życia konsekrowanego. Niech z tego miejsca będzie mi wolno złożyć wszystkim kapłanom szczególnie tym pracującym w naszej gminie, parafiach i diecezji, serdeczne życzenia zdrowia radości z pracy duszpasterskiej oraz otwartości serc na głoszoną przez prawdę. Niech nigdy nie ogarnia Was zniechęcenie i zobojętnienie, bądźcie jak niegasnące nigdy pochodnie, które swoim ciepłem i światłem dzielą się z każdym, z kim skrzyżuje się ich płomień.
Dziś Wielki Piątek, dzień skupienia i refleksji nad ludzkim przemijaniem, cierpieniem, sensem życia i poświęceniem dla drugiego człowieka. Dzień, w którym na samym środku ludzkiego życia staje krzyż, symbol cierpienia, ale i odradzającego się w tym cierpieniu nowego innego życia w prawdzie i nadziei. Dziś ten symbol nowego, rodzącego się w cierpieniu życia, postawiony jest przed nami na pierwszym miejscu, dziś nie przechodzimy obok niego w sposób tradycyjny, ale oddajemy mu cześć przyklękając…
krzyz
Niech tego dnia nie zabraknie nam empatii i szacunku dla krzyży, dźwiganych na kalwarię naszego ludzkiego życia. Na kalwarię Krzysztofa, Anny, Katarzyny…, wszystkich ludzkich istnień. Niosąc ten krzyż własnej codzienności, łączmy go z cierpieniami Jezusa, byśmy razem z nim powstali do nowego, lepszego życia, w blasku Wielkanocnego poranka.

Życzymy miłego i spokojnego dnia

 

Wielki Czwartek

Dodano 13 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Wielkimi krokami zbliżamy się do Świąt Wielkiej Nocy. Już dziś rozpoczyna się Triduum Paschalne, które wprowadzi nas poprzez okres zadumy nad cierpieniem i przemijaniem w radość Wielkanocnego Poranka. W samorządzie trwają prace związane z budową dróg w Kłudnie i Żukowie. Z uwagi na pojawiające się problemy związane z usytuowaniem pasa drogowego, w Kłudnie zostaną na prośbę Mieszkańców przeprowadzone dodatkowe prace geodezyjne związane z odtworzeniem punktów granicznych przy skrzyżowaniu nowo budowanej drogi z istniejącą drogą asfaltową.
W dniu wczorajszym projektanci zajmujący się kotłowniami zwizytowali nasze obiekty przy ZSO i UG, w celu sprawdzenia żywotności zainstalowanych kotłów oraz ew. konieczności ich remontu bądź wymiany. Zainstalowane urządzenia grzewcze mają już ponad 10 lat i wymagają gruntownej konserwacji.
Po świętach wielkanocnych organizujemy zebranie dla Mieszkańców Wieniawy z ulic Kasztanowa, Parkowa, Przytycka, Chojniak i Sportowa, dotyczące budowanej sieci kanalizacyjnej oraz wymiany źródeł ciepła na kotły o niskiej emisji. Zastanowimy się również wspólnie nad możliwością przyłączenia posesji prywatnych do sieci ciepłowniczej przy ZSO i UG. Wstępnie termin zebrania to czwartek 20 kwietnia 2017r, o godzinie 13.00, w GCK w Wieniawie.
Kończą się prace porządkowe wokół cmentarza w Skrzynnie. Prosimy wszystkich porządkujących i odwiedzających groby najbliższych o korzystanie z kontenera podstawionego na cmentarzu i nie wyrzucanie śmieci na teren oczyszczony. Niestety jest to proceder nagminny i zdarzały się przypadki zaśmiecania już posprzątanego terenu w obecności pracowników, którzy zwracając uwagę zaśmiecającym często słyszeli odpowiedzi typu: „przecież i tak sprzątacie, widziała pani?, co to was obchodzi (…)”. Takie postępowanie świadczy o naszej kulturze osobistej i niestety nie świadczy o niej dobrze. Proszę o refleksję i szanowanie siebie nawzajem, bo to jaki pozostawiamy po sobie porządek, nie licząc się przy tym z nakładem pracy jaki w posprzątanie terenu włożył ktoś inny, jest obrazem wzajemnych relacji między nami i to również tych werbalnych. Tak samo jak zaśmiecamy teren niszcząc wysiłek osób które dołożyły wszelkich starań dla jego oczyszczenia, tak zaśmiecamy również swoje i innych człowieczeństwo, poprzez wyrzucanie w przestrzeń społeczną plotek i zabijanie wręcz drugiego człowieka słowem, nie mającym jakiegokolwiek potwierdzenia w prawdzie i faktach. Nie bądźmy w tym wyjątkowym czasie jak biczujący, czy plujący w twarz i szydzący żołnierze rzymscy, dla których skazany był tylko przedmiotem drwin, kpiny i obiektem, nie człowiekiem. Szanujmy siebie na wzajem i pracę innych, byśmy wspólnie mogli cieszyć się z radości Wielkanocnego Poranka
W tym wyjątkowym czasie, życzę spokoju i radosnego oczekiwania, w zadumie i refleksji nad naszym człowieczeństwem, potrafiąc dostrzegać potrzeby innych dokoła.

 

W bieżącym tygodniu w samorządzie:

Dodano 10 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
W bieżącym tygodniu pracownicy urzędu gminy będą prowadzić prace porządkowe w Skrzynnie i Wieniawie przy drogach gminnych. Jednocześnie realizowane są prace związane w utwardzaniem dróg gminnych w Plecu i Zagórzu oraz w Romualdowie. Obok utwardzenia nawierzchni wycinanie są samosiejki drzew i odmulane rowy odwadniające. Większość remontowanych dróg, była nieprzejezdna dla dużych samochodów, pomimo, że są to drogi przeciwpożarowe i brak ich drożności stanowi duże zagrożenie. Próbujemy ten stan rzeczy zmienić, jednak z uwagi na postępującą sukcesję ekologiczną na znacznej części terenów, nie jest to możliwe w ciągu kilku dni. Stan dróg w czterech miejscowościach, w których mięliśmy możliwość być obecni w minionym tygodniu, wymaga niezwykle dużego nakładu pracy
Od przyszłego tygodnia, pracownicy urzędu gminy w Wieniawie, będą świadczyli pomoc dla rolników ubiegających się o przyznanie dopłat na rok 2017, w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych. Zapraszamy codziennie do Sali Konferencyjnej w urzędzie gminy, w godzinach pracy urzędu od 18 kwietnia 2017r.
Trwają prace związane z budową dróg w Kłudnie i Żukowie, przepraszamy za utrudnienia związane z realizacją tych czynności i prosimy o bezpieczne korzystanie z dróg.
W dniu dzisiejszym chcemy wybrać się do Żukowa, Sokolnik Mokrych i Rykowa, od godziny 13.30. Zapraszamy Mieszkańców do zgłaszania uwag i propozycji w zakresie niezbędnych do wykonania prac i robót w poszczególnych wspólnotach.
Dziś spotykamy się w urzędzie gminy na spotkaniu poświęconemu realizacji funduszu sołeckiego oraz, uwzględnieniu stanowiska komisji komunalnej i pożytku publicznego dotyczącego złożonych wniosków w WFOSiGW.
Życzymy wszystkim miłego i spokojnego dnia.

 

Komisja Komunalna i Pożytku Publicznego

Dodano 7 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00, zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Komunalnej i Pożytku Publicznego, działającej przy Radzie Gminy w Wieniawie. Tematem posiedzenia będzie omówienie i przedstawienie Radnym złożonych wniosków o dofinansowanie do WFOŚiGW oraz planowanych do realizacji prac z zakresu kanalizacji, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz drogownictwa.
O godzinie 12.00, wezmę udział w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego, Panem Rafałem Rajkowskim.
W dniu dzisiejszym pracownicy urzędu gminy będą kontynuować rozpoczęte place w Romualdowie i Skrzynnie.
W związku z rozpoczęciem budowy głównej nitki sieci kanalizacyjnej na ulicach Chojniak, Kasztanowa, Parkowa, oraz pracami związanymi z budową przyłączy do posesji, bezpośrednio po świętach Wielkanocnych, zostanie zorganizowane spotkanie dla Mieszkańców Wieniawy, w celu omówienia zasad i trybu przyłączania posesji do sieci. Planowane zakończenie pierwszego etapu budowy to wrzesień b.r. Jednocześnie, na zebraniu poruszymy temat wymiany pieców c.o., na nowe, z dofinansowaniem ze środków UE. Planujemy również na tym spotkaniu przedstawić i omówić możliwość rozbudowy sieci ciepłowniczej z istniejących kotłowni przy UG i ZSO, by mogły one zasilać w energię cieplną domy i posesje prywatne oraz inne budynki użyteczności publicznej. O terminie spotkań Mieszkańcy zostaną powiadomieni drogą pocztową.
Do świąt Wielkiej Nocy pozostał tydzień. Proszę o zachowanie szczególnej uwagi i bezpieczeństwa podczas prac porządkowych przy drogach i cmentarzach oraz podczas przemieszczania się po ulicach, na których prowadzone są prace budowlane w zakresie kanalizacji i przebudowy dróg w Wieniawie i Kłudnie
Życzę spokojnego weekendu i wiosny nie tylko na zewnątrz ale przede wszystkim w sercach.

Krzysztof Sobczak