Zebranie w Pogroszynie, STEŚ dotyczące budowy drogi krajowej S12

Dodano 20 stycznia 2018, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Szanowni Państwo
Zapraszam w dniu dzisiejszym na zebranie do Pogroszyna, do świetlicy wiejskiej, na zaplanowane zebranie dotyczące podsumowania trzech lat kadencji i perspektywy w roku 2018.
W związku z powzięciem informacji na temat opracowania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego, dotyczącego budowy drogi krajowej S12, niniejszym informuję, że spotkanie z wykonawcami odbędzie się w dniu 21 lutego 2018r., prawdopodobnie na hali sportowej w Szkole Podstawowej. Warianty przebiegu wstępnie są trzy:
Żółty: dotyczy obrębów Romualdów, Zagórze, Skrzynno, Komorów, Kamień Duży, Sokolniki Suche, Kochanów, Kłudno, Wieniawa i Zawady
Czerwony: Zagórze, Skrzynno, Komorów, Kamień Duży, Sokolniki Suche, Sokolniki Mokre, Wieniawa, Jabłonica, Zawady
Brązowy: Żuków, Ryków, Pogroszyn, Koryciska, Zawady
Mapy zostaną Państwu udostępnione wkrótce, prawdopodobnie jeszcze dziś, na www.gminawieniawa.pl, po godzinie 20.00. W każdym z trzech wariantów znajdują się posesje do wyburzenia. Jest moją wolą, aby spotkać się przed 21 lutego z Mieszkańcami każdej z wymienionych miejscowości właśnie w zakresie budowy drogi S12, a co za tym idzie, ulegnie zmianie harmonogram spotkań w poszczególnych miejscowościach zaplanowanych na styczeń i luty (zebrań corocznych w zakresie podsumowania trzech lat kadencji i planów na rok 2018).
Życzę miłego i spokojnego weekendu

 

Zadania do wykonania w dniu dzisiejszym

Dodano 10 stycznia 2018, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Pracownicy Urzędu Gminy w Wieniawie, wycinają drzewa w parku, które zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków należy usunąć ze względu na niebezpieczeństwo korzystających z parku osób. W Kolonii Wydrzyn zostanie wyrównana droga dojazdowa do posesji, ponieważ obecnie nie ma możliwości przejazdu z uwagi na trudne warunki hydrologiczne.
Wczoraj zostały uporządkowane pomieszczenia w Komorowie, w budynku obok ośrodka Senior Wigor, a w poniedziałek i wtorek zostały wysprzątane przystanki i tereny wokół nich. Prosimy o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie, w poszczególnych miejscowościach. W związku z pojawieniem się informacji odnośnie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego odnośnie budowy Drogi Krajowej nr 12, o godzinie 09.30 spotykamy się w UM w Przysusze z Panem Burmistrzem i Wójtami Gmin Borkowice i Gielniów w celu zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Szczegółowe informacje w tym zakresie przekażę Państwu po spotkaniu oraz po rozmowie z wykonawcą STEŚ. Pragnę zauważyć, że wstępne projekty nie były jeszcze konsultowane z samorządami, choć wytyczone korytarze przebiegają przez tereny gmin. Prace zostały zlecone przez GDDKiA, a firma, która wygrała przetarg rozpoczęła tworzenie studium od opracowania map.
Przygotowujemy przetarg na budowę drogi w Skrzynnie, na komisarię, o długości ok. 350 metrów oraz zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania projektów i kosztorysów dróg Wąskiej, Rzecznej w Wieniawie.
Życzę miłego i spokojnego dnia

 

Spotkanie samorządowców z terenu powiatu

Dodano 8 stycznia 2018, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W miniony piątek, w odpowiedzi na zaproszenie JE ks. Bp Henryka Tomasika, wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli samorządu z terenu Diecezji Radomskiej, które zostało zorganizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W niedzielę, w kościele parafialnym w Mniszku, odbył się koncert kolęd i pokaz jasełek w wykonaniu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mniszku. Dziękuję za zaproszenie Wójtowi Gminy Wolanów, Panu Adamowi Gibale. Parafia Mniszek obejmuje swoim zasięgiem również część gminy Wieniawa, należą do niej Mieszkańcy Korycisk. Dziś o godzinie 11.00, spotkanie parlamentarzystów oraz samorządowców z terenu powiatu przysuskiego, w hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Kolejny tydzień w samorządzie to przygotowanie procedur przetargowych dla nowych zadań inwestycyjnych, jakie zostały zaplanowane w budżecie gminy na rok 2018. Obok przetargów prowadzone będą również zapytania ofertowe dla mniejszych zadań. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia informacji publikowanych na stronie BIP Gminy Wieniawa, w zakładce „przetargi”.
Pracownicy Urzędu Gminy, przygotowują również dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, analizą zbiorów danych przetwarzanych w urzędzie oraz bezpieczeństwem fizycznym. Prace te wynikają z konieczności aktualizacji polityki bezpieczeństwa obowiązującej w urzędzie gminy Wieniawa i jednostkach organizacyjnych. Odpowiedni poziom zabezpieczenia danych, wynika z ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Od 25 maja b.r. wszystkie jednostki zobowiązane są do stosowania przepisów dotyczących RODO – ochrony danych osobowych w związku z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WS i SW oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zapraszam wszystkich na jutrzejszy dyżur w sprawie skarg i wniosków, w godzinach pracy urzędu, zachęcam również do konsultacji mailowych pod adresem dialog@gminawieniawa.pl.
Dziękuję również za pytania i sugestie przekazywane drogą elektroniczną. Przepraszam, że na część z nich nie mogę od razu udzielić odpowiedzi, jednak na pewno w ciągu tygodnia postaram się to uczynić.
Życzę Państwu spokojnego i udanego tygodnia oraz miłego, pogodnego poniedziałku.

 

03.01.2018, kolejny dzień Nowego Roku w samorządzie

Dodano 3 stycznia 2018, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W kolejny Nowy Rok wchodzimy z nadziejami i planami, jakie zamierzmy zrealizować oraz postanowieniami uporządkowania pewnych spraw, które nie udają się zbyt dobrze. Każdy człowiek ma szereg różnych założeń, określonych celów, którym podporządkowuje porządek kolejnych dni, by udało się je zrealizować, uporządkować relacje, czy dokonać nowego otwarcia na otaczającą nas, niekiedy przykrą rzeczywistość. Życzę wszystkim by te założenia i plany udało się w jak najbardziej zaawansowanym stopniu zrealizować i doprowadzić z sukcesem do osiągnięcia celu.
Podobnie wyglądają plany przedsiębiorców, firm i wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie w samorządzie, gdzie już od września minionego roku rozpoczęliśmy przygotowania projektu budżetu na obecny rok, mamy nakreślone cele i plany do zrealizowania, również w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych, czy kontynuacji tych już rozpoczętych. Obok działań inwestycyjnych, ogromną rolę przywiązuję również do zgłaszanych przez lokalną społeczność inicjatyw, jakie należy zrealizować w najbliższym czasie. Dziękuję za Państwa głos, głównie w każdy wtorek na moim cotygodniowym dyżurze dotyczącym skarg i wniosków, ale również i te składane pisemnie, czy formułowane ustnie podczas różnego rodzaju spotkań okolicznościowych, akademii, czy wydarzeń kulturalnych. By jeszcze głębiej zasłuchać się w głos Mieszkańców, poznać opinie, zapewnić o przejrzystości działań samorządu, uruchamiamy Centrum Dialogu Gminnego, gdzie każdy zainteresowany będzie miał możliwość w formie, czy to mailowej, czy też wniosku złożonego w sposób tradycyjny, oddać swój głos w interesującej go sprawie. Będzie to płaszczyzna służąca wymianie informacji na linii samorząd-społeczeństwo. Prosimy by korzystać z tej formy konsultacji i wyrażania swoich opinii gdyż korzystanie z różnego rodzaju forów internetowych i poszukiwanie, bądź wyrażanie swoich opinii na takiej platformie, powoduje, że pod przykrywką pozornej anonimowości pojawiają się wpisy fałszywe, kłamliwe, podszyte nienawiścią i szkalujące, czy to osobę wyrażającą swoją opinię, czy też samorząd. Jeśli zależy nam na prawdzie, obiektywizmie i dalszemu rozwijaniu się naszej gminy, korzystajmy z tej formy współpracy. W trosce o dobro wspólne i przyszłość!
Dziś dalszy ciąg prac nad planem zamówień publicznych, który należy przygotować, by w sposób sprawny zrealizować zaplanowane na 2018 rok zadania inwestycyjne. Od planów rozpoczynamy również przygotowanie do realizacji Funduszu Sołeckiego w II Roku jego obowiązywania.
Pracownicy wyrównają dziś ok. stumetrowy odcinek drogi w Żukowie oraz będą prowadzić prace porządkowe w poszczególnych miejscowościach. Do realizacji pozostaje zapewnienie przejezdności drogi gruntowej w Zagórzu, w kierunku lasu, poprawienie nawierzchni ulicy Miłej w Zawadach, rozwiezienie kruszywa na drogi stanowiące dojazd do pól.
Rok 2018, to rok wielkich rocznic i wydarzeń patriotycznych. Chcemy godnie uczcić i świętować e wielkie wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę Niepodległości. Chcę, aby jak najwięcej Mieszkańców wzięło udział w świętowaniu tych doniosłych wydarzeń i buło dumnych z dziedzictwa minionych pokoleń Polek i Polaków, którzy dumnie i ofiarnie przelewali krew, walcząc pod sztandarem Bóg, Honor, Ojczyzna.
Życzę miłego i spokojnego dnia. Wszystkim, dla których nie umilkły jeszcze echa Noworocznych fajerwerków i balu, przypominam, że do Sylwestra pozostało tylko 362 dni!

 

Nowy Rok, nowe wyzwania i cele

Dodano 2 stycznia 2018, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Serdecznie witam wszystkich czytelników mojego dziennika w nowym 2018 roku. Dziękuję, że grono czytelników jest tak liczne, o czym przekonuję się wielokrotnie rozmawiając z Państwem przy okazji różnego rodzaju spotkań czy uroczystości. Niestety z dniem 31 stycznia domena blog.pl, zostanie zamknięta, stąd zmieni się adres serwera, na którym będę prowadził mój dziennik, o szczegółach powiadomię Państwa odpowiednio wcześniej.
Dziś jak w każdy wtorek, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych spotkaniem ze mną, na cotygodniowy dyżur w sprawie skarg i wniosków do urzędu gminy w Wieniawie. Jestem do Państwa dyspozycji w godzinach pracy urzędu, pomiędzy 7.30 a 15.30.
Dzień dzisiejszy poświęcam również na sprawy organizacyjne: spotkanie z zespołem odpowiadającym za przygotowanie procedur zarządzania bezpieczeństwem, implementację przepisów UODO i przygotowanie do RODO, spotkanie z Kierownikami Referatów, opracowanie planu zamówień publicznych, spotkanie z Kierownikami i Dyrektorem Jednostek Organizacyjnych Gminy, opracowanie kalendarza spotkań i aktualizacja terminarza zebrań z Mieszkańcami.
Życzę jeszcze raz wszystkim czytelnikom wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku, zdrowia i radości oraz satysfakcji jaką przyniesie każdy nowy dzień.

Z samorządowym pozdrowieniem

Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

 

W pierwszy dzień Nowego Roku

Dodano 1 stycznia 2018, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele, Sympatycy, Mieszkańcy, Goście:
W pierwszy dzień Nowego 2018 Roku, pragnę złożyć wszystkim Państwu szczególne i wyjątkowe, noworoczne życzenia. Szczególne, bo płynące z głębi serca, indywidualne, a wyjątkowe, bo kierowane jednocześnie do całej wspólnoty czytelników i przyjaciół, życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu niezapomnianych chwil, upływających w szczęściu, miłości i radości, na każdy dzień Nowego Roku. Niech pogoda ducha i zadowolenie nie opuszcza Państwa nigdy, a problemy i kłopoty rozwiązują się same. Wszystkiego najlepszego!

Wśród wielu wypowiedzianych w ostatnim świątecznym i noworocznym czasie życzeń, najczęściej pojawiają się te, traktujące o zdrowiu, gdyż to jest gwarantem spełnienia wszystkich innych. Niech więc nie opuszcza Państwa w tym nowym roku zdrowie i pogoda ducha, każdy kolejny dzień przynosi radość i satysfakcję z pełnionych obowiązków zarówno zawodowych jak i osobistych. Pokój i miłość zagości na stałe w Państwa rodzinach, wzajemnych relacjach. Oby nie zabrakło nigdy wyrozumiałości, wzajemnej serdeczności i zrozumienia, poczucia odpowiedzialności za rodzinny dom oraz za naszą wspólną rodzinę samorządową, Małą Ojczyznę, w której realizujemy swoje życiowe powołanie.

Niech nigdy nie zabraknie w naszych sercach pokoju, tego wewnętrznego, decydującego o naszym samopoczuciu i zachowaniu względem najbliższych oraz tego zewnętrznego, wynikającego z poczucia dobrze pełnionych obowiązków. Niech na świecie, w którym żyjemy również nigdy nie zabraknie pokoju. Jest to niezwykle istotne i wżne życzenie, i oby się spełniło, dlatego składajmy je sobie szczególnie dziś, w Światowy Dzień Pokoju.

Życzę Bożego Błogosławieństwa na każdy dzień, bo potrzeba nam światła, które poprowadzi nas przez ciemności nocy, rozjaśni mroki umysłu i duszy, ukaże kierunek, ogrzeje w chłodzie, wskaże drogę i zaprowadzi nas do celu. Niech tego światła nigdy nam nie zabraknie!

Życzę, byśmy byli dla siebie wzajemnie serdeczni i mili, potrafili wznosić się ponad podziałami, wiązać kompromisy i budować mosty łączące często dwa zupełnie różne od siebie brzegi. Aby ta nić porozumienia nigdy nie została przerwana, a raczej z dnia na dzień była coraz dłuża, stanowiąc cenny materiał do budowy nowych wspólnych przedsięwzięć, decydujących o losach kolejnych pokoleń Polek i Polaków, nierozerwalnie związanych z ziemią wieniawską, dumnych z bycia Polakiem i świadomych swoich korzeni i dziedzictwa tej ziemi.

Miłości, tej prawdziwej miłości, która łączy, buduje i kieruje naszym życiem, ukazując światło za którym podążamy. Nie takiej będącej jedynie zachwytem nad pięknem stworzenia, pięknem drugiej osoby ale tej wewnętrznej, drążącej gdzieś głęboko nasze serca, powodując, że nawet niewidomy może prawdziwie pokochać! Tej miłości w ujęciu agape, transcendentnej, która jest najwyższą formą zjednoczenia, a której ta w ujęciu eros jest tylko znikomą cząstką.

Wszystkiego, co najlepsze Nowym Roku!

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

http://wieniawa.powiatprzysuski.eu/index.php/admin/news/edit/487

 

Koniec roku – Sesja Rady Gminy

Dodano 29 grudnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
W dniu dzisiejszym odbędzie się Sesja Rady Gminy w Wieniawie, na której radni Rady Gminy zajmą się uchwałą budżetową na rok 2018. Obok dyskusji i głosowania nad budżetem, Radni dokonają zmian w budżecie na rok 2017 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto w porządku dziennym obrad zaplanowano również: Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy na 2018 rok Komisji stałych Rady Gminy w Wieniawie; Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX.252.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14.06.2017 roku o przyjęciu projektu oraz wniesienia wkładu finansowego i rzeczowego do projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Wieniawa RPMA.09.01.00-14-7464/16 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na 2018 rok; czy też. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz samorządu. W ten sposób zasób gruntów stanowiących potencjalne tereny inwestycyjne zwiększy się o kolejne 10 ha i przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gminy, jako miejsca dobrego do inwestowania.
Okres świąteczny dla samorządów, to czas wytężonej pracy, w związku z koniecznością rozliczenia zobowiązań oraz przelewów należności na podstawie wystawionych faktur. Jest to zarazem czas, w którym należy przygotować mocny fundament pod działania inwestycyjne zaplanowane na kolejny rok. Tym samym zmuszony byłem ograniczyć w bieżącym tygodniu możliwość spotkania z Mieszkańcami w inny niż wtorek dzień tygodnia. Stąd zapraszam wszystkich zainteresowanych już w przyszłym tygodniu. 02 stycznia, na mój dyżur w sprawie skarg i wniosków, do Urzędu Gminy, w godzinach pracy.
Wraz z nowym rokiem chcemy uruchomić Centrum Dialogu Gminnego, by w zależności od formy wybranej przez Mieszkańców istniała możliwość uzyskania odpowiedzi na najbardziej istotne dla Państwa kwestie i pytania rodzące się w wyniku prowadzonych przez samorząd działań, czy też konieczność uzyskania stosownych wyjaśnień. Będzie to miejsce w którym, czy to w formie wizyty w urzędzie i złożeniu zapytania na piśmie, czy też za pomocą formularzy na stronie internetowej, bądź drogą mailową uzyskacie Państwo odpowiedź na nurtujące pytania w każdym obszarze związanym z działalnością samorządu. Chcemy aby forum dialogu było alternatywą dla różnego rodzaju forów internetowych, które służą głównie obrażaniu pracowników, szkalowaniu dobrego imienia samorządu, a tym samym nas wszystkich – Mieszkańców tworzących wspólnotę samorządową, a z prawdą nie mają nic wspólnego. Są to często pomówienia, kłamstwa, kalumnie i stek inwektyw. Sam osobiście nie czytam jakichkolwiek forów, ponieważ jest to strata czasu i niejednokrotnie zdrowia, jednak część Mieszkańców czy pracowników informuje mnie o tych wpisach. Pod pozorną tylko anonimowością, użytkownikom forów przychodzą najróżniejsze dziwne historie do głowy, komentowanie życia osobistego, czy też wyglądu różnych osób. Nie bądźmy uczestnikami tego mało merytorycznego a bardziej plotkarskiego i kłamliwego cyrku. Centrum Dialogu Gminnego, mój blog, czy też ogólnodostępny adres mailowy urzędu gminy jest dla Państwa i to właśnie tam uzyskacie najbardziej merytoryczne i wiarygodne informacje. Fora internetowe często zagospodarowane są przez ludzi, którzy nie mają swoją osobą nic do zaprezentowania, a jedyne co mają na celu, to obrażanie i prowadzenie nierównej walki politycznej. Proszę pisać na wskazane adresy mailowe: sekretariat@gminawieniawa.pl, dialog@gminawieniawa.pl (dostępny od 02 stycznia) oraz w formie komentarzy do moich wpisów na blogu. Na pewno chętnie odpowiemy, ponieważ, jak pisałem niejednokrotnie w różnych miejscach, działalność organów gminy jest jawna, a Mieszkańcy mają prawo do informacji, co w gminie się dzieje, jaki jest stan finansów i czego mogą oczekiwać od samorządowców, z którymi zawarli poprzez udzielone zaufanie i poparcie, pewnego rodzaju umowę społeczną.

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

 

Życzę wszystkim radosnego świętowania!

Dodano 26 grudnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Trwając w radości Bożego Narodzenia, pragnę złożyć wszystkim czytelnikom, najserdeczniejsze świąteczne życzenia.
Niech w tym wyjątkowym czasie Wasze rodzinne domy wypełniają się ciepłem i blaskiem światła, jakie przynosi Narodzony Syn Boży, a atmosfera jaka gościła przy wigilijnym stole, pozostanie na zawsze w sercach.
Niech ten wspaniały łańcuch serc, połączonych serdecznością i radością, a nadto wzajemnym zrozumieniem, zawsze łączy i przypomina że jesteśmy jedną wielką rodziną samorządową, wspólnotą tworzącą Naród, nie bądźmy nigdy wobec siebie obojętni i nieczuli. Wtedy Boże Narodzenie będzie trwało w nas zawsze, nie tylko w te grudniowe dni.

Życzę wszystkim jeszcze raz, poniekąd na półmetku tegorocznego świętowania, przede wszystkim pogody ducha, Bożego Błogosławieństwa i jak najmniej kłopotów. Oby nigdy nie zabrakło w nas otwartości na drugiego człowieka i wyrozumiałości, a wiara, nadzieja i miłość, którą przynosi Boże Dziecię, wzrastała w nas każdego dnia, wzbudzając radość emanującą na całe nasze samorządowe środowisko.

Radosnego Rodzinnego Świętowania

 

Zapraszam na mój cotygodniowy dyżur

Dodano 19 grudnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani spotkaniem ze mną w dniu dzisiejszym w ramach cotygodniowego dyżuru w sprawie skarg i wniosków, serdecznie zapraszam do godziny 15.30. Spotkania z Państwem są dla mnie niezwykle istotne i potrzebne, ponieważ pozwalają w sposób najbardziej właściwy kierować urzędem zgodnie z oczekiwaniami jak największej liczby Mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Dziękuję jednocześnie za cenne uwagi i wiele istotnych informacji z szerokiego zakresu działań gminy.
W dniu wczorajszym, wraz z przedstawicielami Seniorów z ośrodka w Komorowie oraz Zespołem Wieniawa, na zaproszenie Pani Minister Elżbiety Rafalskiej, uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Dziękuję przedstawicielom Seniorów i Zespołu za wykonanie kolęd i pastorałek oraz za zaprezentowanie naszej Małej Ojczyzny w jak najlepszym wydaniu.
20171218_135410
Zbliżają się święta Narodzenia Pańskiego i Nowy 2018 rok. To niezwykły i wyjątkowy czas, spędzany w gronie rodzinnym i najbliższych. Nie pozwólmy aby nasze serca w tych wyjątkowych dniach były zaśmiecane przez niepotrzebnie budowane napięcie i ocenianie innych ludzi własną miarą, niekoniecznie obiektywną. Trwajmy w radości świątecznej i budujmy swoje relacje na prawdzie i szczerości, we wzajemnym przebaczeniu, o którym mówiłem na naszym opłatkowym spotkaniu. Życie człowieka jest zbyt krótkie, by marnować je na budowanie murów zawiści i waśni. Najcenniejszy dar jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi, to dar serca, język natomiast może nawet zabić. Tego bądźmy świadomi, bo nie wiemy jeszcze, w jakim gronie weźmiemy do rąk opłatek w przyszłym roku. To nie my jesteśmy decydentami życia i śmierci. Na ten czas refleksji, życzę wszystkim zdrowia i miłości w sercu – wszystkim, bez względu na przekonania polityczne, głoszone opinie, bezpodstawne krytyki,przekleństwa, wyznanie, czy różnice jakie nas dzielą. Wykorzystajmy ten czas dla naszych rodzin, dla wspólnego szczęścia i pomyślności naszej Małej Ojczyzny. Wszyscy tego potrzebujemy: zgody, szczerości, wzajemnego zaufania i spokoju, czego Państwu i sobie życzę nie tylko na ten czas świąt ale na cały 2018 rok, na całe życie.
Koniec roku to dla samorządu okres wytężonej i wzmożonej pracy. Koniec roku budżetowego to duża liczba rozliczeń i sprawozdań. To również czas, który musimy wykorzystać na uchwalenie budżetu na rok 2018. jest to niezwykle ważne i czasochłonne zadanie. Dlatego też wszystkich zainteresowanych spotkaniem ze mną zapraszam w dniu dzisiejszym lub dopiero w dniu 02 stycznia 2018r.
Dziś pracownicy urzędu gminy w Wieniawie pracują na ulicy Rzecznej, gdzie prowadzą roboty związane z poprawą przejezdności drogi po wybudowaniu kolektora kanalizacyjnego. Został również sfinalizowany zakup małej infrastruktury (ławki) na skwer w Skrzynnie. Zostaną one ustawione jeszcze w bieżącym tygodniu. Zostały ustawione również tablice informacyjne z numerami posesji na ulicy Chojniak w Wieniawie. Na prośbę Mieszkańców oczyszczono również rów odwadniający na Woli Brudnowskiej, tzw. Zawoli, gdzie tworzyły się zastoiska wodne, powodując podtapianie działek rolnych.
Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

 

Świetlica w Pogroszynie otwarta dla społeczności gminy Wieniawa

Dodano 15 grudnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Wczoraj o godzinie 18.00, miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu obiektu świetlicowego w Pogroszynie. Dziękuję Mieszkańcom za liczny udział oraz przygotowany poczęstunek i jasełka. W spotkaniu wzięli udział m.in: Ks. Janusz Stanek, Proboszcz Parafii w Wieniawie, Pani Krystyna Żurowska, z-ca Wójta, Pani Wanda Nogańska, Skarbnik Gminy, Pani Grażyna Strzelczyk, Przewodnicząca Rady Gminy, Pan Cezary Nowek, Prezes LGD Razem dla Radomki, Radny Rady Powiatu w Przysusze, Pan Krzysztof Zawadzki. Dziękuję społeczności lokalnej Pogroszyna, za wszelkie działania związane z inicjatywami dotyczącymi infrastruktury lokalnej. Obok świetlicy, która powstała jako odpowiedź na głos społeczeństwa, realizujecie Państwo wiele inicjatyw lokalnych, boisko, altana, ogrodzenie placu, co jest wysiłkiem samych tylko Mieszkańców, którzy nie ustają w staraniach, aby ich środowisko było przyjazne i zagospodarowane na odpowiednim poziomie. Zawsze będziemy wspierać i promować takie inicjatywy. Składam serdeczne podziękowania na ręce Pani Małgorzaty Hadas, Sołtys Wsi za nieocenioną pomoc i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, jest to jak najbardziej właściwy przykład lidera, wokół którego polaryzuje się więź społeczna, co jak widać przynosi znakomite efekty.
Dziś pracownicy urzędu gminy przygotowują infrastrukturę techniczną, związaną z zaplanowanym na najbliższą niedzielę spotkaniem opłatkowym. Przygotowana zostanie scena i miejsce, gdzie wspólnie ze społecznością gminy, sympatykami i zaproszonymi gośćmi, przeżywać będziemy tajemnicę Narodzenia Pańskiego, aby wspólnie w radości i miłości płynącej z Betlejemskiej Groty wejść w klimat i nastrój świąt Narodzenia Pańskiego. Wszystkich serdecznie zapraszam na plac przed OSP w Wieniawie w niedzielę, o godzinie 15.00.
Również w dniu dzisiejszym zostaną ustawione znaki informacyjne o numerach posesji i kierunkach dojazdu na ulicy Chojniak w Wieniawie. Usprawni to komunikację i dojazd do poszczególnych posesji, szczególnie służbom ratownictwa medycznego, policji, straży pożarnej, czy też kurierom. Planujemy również
Również w dniu dzisiejszym rozstrzygnie się przetarg na odbiór odpadów komunalnych sortowanych i zmieszanych, w roku 2018. Otwarcie ofert zaplanowano na godzinę 10.30. Zachęcamy wszystkie podmioty zainteresowane przystąpieniem do przetargu do składania ofert.
Dzieci i młodzież działające w grupie wolontariatu i harcerze, wyjechali w dniu dzisiejszym po Betlejemskie światełko Pokoju, które uroczyście zostanie przekazane podczas uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, na Krzeptówkach w Zakopanem. Ogień zapalony w grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem dotrze do nas już w niedzielę podczas spotkania opłatkowego Mieszkańców. Życzymy szczęśliwej podróży i czekamy z niecierpliwością na Was w niedzielę w Wieniawie.
Jutro rozpoczną się prace w Woli Brudnowskiej, związane z odmuleniem rowu na tzw. Zawoli. Problem z podtopieniami zgłoszony został zarówno przez Sołtysa, Pana Józefa Kowalczyka, indywidualnie przez zainteresowanych Mieszkańców jak i przez Komisję Komunalną i Porządku Publicznego, działającą przy Radzie Gminy w Wieniawie.

Życzę miłego dnia, udanego weekendu i jeszcze raz zapraszam na opłatek o 15.00, w najbliższą niedzielę. Niech nikogo tego dnia nie zabraknie.