Przygotowania do realizacji uchwały budżetowej

Dodano 19 stycznia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w uchwale budżetowej na rok 2017, przyjętej przez Radę Gminy w Wieniawie w dniu 30 grudnia 2016. W związku z szeregiem zaplanowanych działań, w pierwszej kolejności chcemy zaplanować, jak chronologicznie uszeregować je w do realizacji, aby dochować wszelkich niezbędnych procedur, począwszy od dokumentacji projektowej, poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, na realizacji i ostatecznym rozliczeniu kończąc. Lista zadań wraz z uchwałą budżetową zostanie zamieszczona na stronach internetowych gminy Wieniawa, w najbliższym czasie.
W dniu wczorajszym pożegnaliśmy Honorowego Obywatela Gminy Wieniawa, ks. Kan. Jana Blicharza, wieloletniego proboszcza w Wieniawie. Dziękuję wszystkim za obecność i włączenie się w uroczystości pogrzebowe zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
W dniu dzisiejszym podpisuję umowy z przedstawicielami zarządu wspólnoty Wsi Sokolniki Suche, dotyczące użyczenia na okres 15 lat, działek ewidencyjnych nr 276, 275, 338, 266, i 126, położonych w Sokolnikach Suchych. Działki zostają przekazane w formie użyczenia w celu realizacji przez Gminę Wieniawa, zadań własnych gminy.
O godzinie 13.00, w Zakrzewie, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki, w którym wezmę udział.
Z uwagi na panujące warunki zimowe zwracam się do Państwa z prośbą o dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drogach. Odcinki będące w zarządzie gminy, będą w miarę możliwości posypywane w dalszym ciągu mieszanką soli i piachu. Jeśli istnieje taka konieczność, proszę o zgłaszanie odcinków wymagających wykonania tych czynności w sekretariacie urzędu gminy, pod nr. tel. 48 673 00 01.
Życzę wszystkim miłego dnia.

 

Wtorek – dzień przyjęć interesantów

Dodano 17 stycznia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych w dniu dzisiejszym na dyżur w sprawie skarg i wniosków. Jestem dla Państwa dostępny do godziny 13.00.
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam, że odszedł do wieczności wieloletni proboszcz parafii p.w. św Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie, ks. Kan. Jan Blicharz. Wprowadzenie trumny z ciałem do kościoła nastąpi dziś o godzinie 14.00. Następnie czuwanie modlitewne przy trumnie i Msza Święta o godzinie 17.00. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się jutro, o godzinie 12.00. Ksiądz Jan Blicharz był Honorowym Obywatelem Gminy Wieniawa.
Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej w zakresie budowy dróg gminnych w ramach budżetu gminy na rok 2017 oraz działań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego
Zwracam się z prośbą do wszystkich Mieszkańców o składanie ankiet diagnostycznych w celu ostatecznego opracowania strategii rozwoju gminy i planu rewitalizacji. Termin składania ankiet mija w dniu 25 stycznia 2017r., o godzinie 10.00
Opracowujemy kosztorysy inwestorskie dla dróg stanowiących dojazd do pól, aby złożyć wnioski o dofinansowanie tych przedsięwzięć w ramach FOGR.
Finalizujemy umowy użyczenia działek stanowiących własność wspólnoty wsi Sokolniki Suche, które zgodnie z wolą Mieszkańców oraz Rady Gminy zostają przekazane do dyspozycji gminy na okres 15 lat. Podpisanie umów nastąpi w dniu jutrzejszym.
W dniu wczorajszym wziąłem udział w spotkaniu noworocznym samorządowców powiatu przysuskiego. Relacja Radia Plus ze spotkania znajduje się w lokalizacji: http://radioplus.com.pl/region/nie-tylko-wladza-ale-dobro-wspolne-20786
Wyrażam nadzieję i przekonanie, że słowa Pana Starosty, Mariana Niemirskiego dotyczące dobra wspólnego wszystkich bez wyjątku mieszkańców nie tylko naszej samorządowej wspólnoty ale całej Ojczyzny, pozostaną mottem działań wszystkich samorządowców. Nie ma zgody na „prywatyzowanie” i realizację partykularnych interesów jednostki i grup kosztem dobra wspólnego. Nie można podpalać katedry, gminy, powiatu, tylko po to, by usmażyć sobie jajecznicę.
Życzę wszystkim spokojnego i miłego dnia oraz wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia dobra wspólnego.

Krzysztof Sobczak

 

Spotkanie noworoczne samorządowców

Dodano 16 stycznia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie witam wszystkich czytelników w poniedziałek. Miniony tydzień pozwolił zakończyć wstępne opracowanie projektów Planu Rewitalizacji oraz Strategii Rozwoju Gminy. Oba te dokumenty zostały zredagowane na podstawie danych z zebrań sołeckich i przedstawione Radnym i Sołtysom do konsultacji społecznych. Jeszcze w dniu dzisiejszym na stronach internetowych gminy Wieniawa ukażą się ankiety, które do końca bieżącego tygodnia będzie można składać w punkcie obsługi klienta w urzędzie gminy. Prosimy o jak najszersze udostępnianie informacji i tym samym złożenie takiej ilości ankiet, aby reprezentowane były jak najpełniej wszystkie środowiska zainteresowane budową tych dokumentów. Ankiety są anonimowe. Można je będzie nadsyłać również drogą mailową.
Relacja ze szkolenia dla Radnych i Sołtysów wkrótce ukaże się na naszych stronach. będą dostępne również prezentacje i materiały informacyjne. Każdy, kto będzie zainteresowany tematem, może z tych dokumentów skorzystać i uzupełnić swoją wiedzę o niezbędne informacje z zakresu tworzenia strategii i planu rewitalizacji.
W dniu dzisiejszym o 11.00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Ludwika Skowyry w Przysusze, z inicjatywy Pana Starosty Mariana Niemirskiego, odbędzie się noworoczne spotkanie samorządowców z terenu powiatu przysuskiego, w którym wezmę udział wraz z przedstawicielami Rady Gminy.
Prawdopodobnie jutro ukażą się pierwsze przetargi na budowę dróg gminnych.
Życzę wszystkim miłego i udanego tygodnia

 

Sprzęt ratowniczy przekazany strażakom

Dodano 9 stycznia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W sobotę 07 stycznia o godzinie 19.00 odbyło się uroczyste przekazanie Strażakom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, sprzętu ratownictwa specjalistycznego w postaci zestawu narzędzi hydraulicznych służących ratowaniu osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, motopompy oraz systemu selektywnego powiadamiania, wykorzystywanego przez jednostki straży pożarnej działające w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, którego OSP Wieniawa jest członkiem. Dziękuję strażakom za miłe słowa i zapewniam o wsparciu ze swojej strony.
Pracujemy nad projektem strategii rozwoju gminy Wieniawa oraz planem rewitalizacji. W związku z powyższym w celu diagnozy potrzeb związanych z inwestycjami w kolejnych latach, planujemy szkolenie i warsztaty dla Radnych rady Gminy, Sołtysów, Przedstawicieli Rad Sołeckich oraz Organizacji pozarządowych. Celem szkolenia i warsztatów, będzie określenie celów strategicznych i przypisanych im celów operacyjnych w ramach działań gminy podejmowanych w kolejnych latach. W ramach celów operacyjnych zostaną zdefiniowane potrzeby inwestycyjne w poszczególnych miejscowościach i przygotowane kompleksowe projekty zarówno Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa jak i Planu rewitalizacji Gminy, które następnie poddamy konsultacjom społecznym, szerokiej liczbie mieszkańców. Projekt przygotowany do chwili obecnej, zawiera potrzeby inwestycyjne określone w postaci celów operacyjnych, które wskazali sami mieszkańcy na zebraniach w styczniu i lutym ubiegłego roku. tegoroczne zebrania poświęcone będą właśnie tym konsultacjom.
Trwają prace związane z przygotowaniem postępowań przetargowych w zakresie budowy dróg w Kłudnie, Żukowie, Plecu i Zagórzu, chcemy aby w przyszłym tygodniu zostały one opublikowane.
Prowadzimy również rozmowy z Mieszkańcami, na temat potrzeb związanych z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdzie nie ma ustawionych słupów oświetleniowych. Z założenia chciałbym, aby równolegle z wymianą opraw na oprawy typu LED, rozstrzygnąć postępowanie w zakresie budowy nowych obwodów, największe potrzeby w tym zakresie występują w Zawadach, Koryciskach, Komorowie i Kochanowie. Trwają również analizy związane ze znalezieniem źródeł dofinansowania oraz ewentualnej możliwościami sfinansowania prac przez stronę trzecią w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Zakres prac zostanie uzgodniony z Radnymi i Sołtysami na spotkaniu warsztatowym.
Ze względu na spawy osobiste, w dniu jutrzejszym przebywam na urlopie, stąd zwracam się do Państwa z prośbą o przełożenie ew. zaplanowanej wizyty w gminie w dniu jutrzejszym na przyszły tydzień. Będę dla Państwa dostępny zarówno w poniedziałek od 7.30 do 15.30 jak i we wtorek w tych samych godzinach. Za utrudnienia serdecznie przepraszam.
Nowo zakupiony sprzęt komunalny już jest wykorzystywany do prac na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie zakupionych maszyn już wkrótce na naszych stronach internetowych.
W środę, czwartek i piątek przebywam na szkoleniu, informacje będą państwu przekazywane na bieżąco.
Życzę wszystkim spokojnego i udanego tygodnia
Z poważaniem – Krzysztof Sobczak

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Wieniawie nr XVI.128.2016, z dnia 12 lutego 2016 roku Gmina Wieniawa przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023. Opracowanie programu wynika z konieczności zdiagnozowania i przyjrzenia się problemom, które trapią Mieszkańców Naszej Gminy, a w konsekwencji zaimplementować działania zmierzające do ich jak najlepszego rozwiązania. Program rewitalizacji jest dokumentem koniecznym do otworzenia możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań, które pozwolą rozwiązać najbardziej drażniące i istotne dla naszej wspólnoty samorządowej problemy. Zależy zarówno mi, jako Wójtowi, jak i Radzie Gminy, aby lokalna społeczność włączyła się w pracę nad tym programem i współdecydowała o najważniejszych zadaniach, które służyć będą poprawie, jakości życia w Naszej Gminie. W najbliższym czasie w Państwa domach pojawią się anonimowe ankiety, na podstawie których zostanie sporządzony dokument tytułowy. Proszę o ich uzupełnienie i złożenie ankieterom. O szczegółach napiszę w terminie późniejszym.
Został zakupiony projekt dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Wieniawie oraz Program funkcjonalno użytkowy dotyczący termomodernizacji obiektu. Jesteśmy również w posiadaniu dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu wokół przedszkola i urzędu gminy wraz z drogami dojazdowymi i udrożnieniem kanalizacji burzowej.
W przyszłym tygodniu ogłaszamy przetargi na budowę dróg gminnych.
Budżet Gminy Wieniawa zostanie Państwu zaprezentowany na stronach internetowych Gminy Wieniawa pod adresem www.gminawieniawa.pl
Życzę wszystkim miłego i spokojnego weekendu

Z samorządowym pozdrowieniem
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

 

Wtorek – dzień przyjęć interesantów

Dodano 3 stycznia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na dzisiejszy dyżur w sprawie skarg i wniosków, do godziny 15.30. Z uwagi na szereg obowiązków związanych z działalnością inwestycyjną gminy, koniecznością opracowania dokumentów planistycznych oraz organizacją i harmonogramem prac porządkowych na rok 2017, w innym terminie jestem niedostępny. Jeśli Państwo nie możecie skorzystać z terminu piątkowego, proszę o wcześniejszą konsultację z sekretariatem pod nr tel. 48 673 00 01 i umówienie terminu wizyty. Dziękuję za zrozumienie, a zarazem przepraszam za utrudnienia.
Plan prac i realizowane zadania w bieżącym tygodniu:
Trwają prace związane z modernizacją korytarza – łącznika pomiędzy pomieszczeniami dziennego opiekuna a urzędem gminy i GOPS, które zakończą się jeszcze w bieżącym tygodniu.
Trwa remont toalet i węzła sanitarnego na pierwszym piętrze, w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. Dwie klasopracownie zostały wyposażone w nowe biurka, krzesła i meble.
Przygotowujemy postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy dróg w Kłudnie, Żukowie, Zagórzu i Plecu. Opracowujemy kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla dróg w Zawadach (część zamieszkała), Kaleń – Zadąbrów oraz Komorów – Kamień Duży.
Wdrożono procedurę dotyczącą rejestracji nowo zakupionego ciągnika komunalnego oraz przyczepy transportowej. Po opłaceniu polisy OC, będą one wykorzystywane do prac komunalnych na terenie gminy, mam nadzieję, że uda się to jeszcze w dniu dzisiejszym sformalizować.
Ciągnik Ursus C-360, przekazujemy na potrzeby kotłowni opalanych biomasą, dla ZSO w Wieniawie
Referaty merytoryczne opracowują cele strategiczne i założenia do planu rewitalizacji gminy. Jeszcze w bieżącym miesiącu ostateczne wersje dokumentów zostaną przedstawione Radzie Gminy do zatwierdzenia a następnie do konsultacji społecznych.

Życzę wszystkim spokojnego i miłego dnia

 

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku

Dodano 2 stycznia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Rozpoczynamy kolejny rok w życiu samorządu wieniawskiego. Niech mi więc wolno będzie złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości i wielu radosnych chwil w 2017 roku. Niech każdy dzień przyniesie satysfakcję z realizowanych zadań i obowiązków, z twarzy nigdy nie znika uśmiech, a w domach na zawsze zagości zgoda i szczęście. Oddychajmy pełną piersią, cieszmy się wolnością i spełniajmy swoje marzenia, podążając za swoim wewnętrznym głosem, nigdy nie pomijajmy siebie jako punktu odniesienia, nie marnujmy czasu na zastanawianie się nad tym, co ludzie powiedzą i jaką recenzję nam wystawią.
Wszyscy jesteśmy wyjątkowi i jedyni w swoim rodzaju. Mamy mnóstwo talentów, chociaż większość ukrytych. Jeśli uwierzymy w siebie możemy góry przenosić. Powinniśmy działać, jednak zżera nas wewnętrzne poczucie strachu i lęk przed nieznanym. Pamiętajmy, że jako ludzie jesteśmy stworzeni przez Boga do rzeczy wielkich. Jeśli ich jeszcze nie robimy, to znaczy, że ktoś lub coś nas krępuje, osłabia i wzbudza niepewność. Róbmy więc jak najwięcej rzeczy, których się boimy i nie unikajmy wyzwań. Skąd możemy czerpać siłę? Z zaufania Bogu i życia jego miłością, prosząc o uzdrowienie z lęków jakie przygniotły nas w przeszłości. Idźmy odważnie dobrą drogą z Jego mocą, ponieważ dla niego jesteśmy wyjątkowi, bezcenni i wartościowi, stworzeni do rzeczy wielkich, pomimo, że w ludzkich oczach wygląda to zupełnie inaczej. Tego wszystkiego życzę wszystkim czytelnikom i Mieszkańcom u progu tego nowego 2017 roku. Sam również zawierzam całą Gminę i siebie samego, oddając los w Jego ręce.

Po niezwykle intensywnym ostatnim tygodniu minionego roku z nadzieją i odwagą wchodzimy w nowy rok. Z nowym budżetem i planami, których przewodnią myślą jest służba Mieszkańcom poprzez realizację potrzeb i usuwanie barier. Zdaję sobie oczywiście sprawę i jestem świadomy, że nie wszystkie sprawy uda się załatwić, jednak życzę sobie i Państwu aby takich było jak najmniej. Poniżej przedstawiam stan prac i przedsięwzięć zrealizowanych przez gminę w ostatnim tygodniu:
Zakupiliśmy nowe maszyny na potrzeby usług komunalnych: ciągnik 100KM, przyczepę transportową, zgarniacz do śniegu oraz ładowacz czołowy i rozsiewacz soli i piachu.
Oddano do użytku pomieszczenia dla dziennego opiekuna, instytucja już działa, a maluchy zostały otoczone staranną opieką. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą dziennego opiekuna, również z poza gminy. Jeśli będzie zainteresowanie, poszerzymy ofertę ośrodka.
Wymieniono drzwi wejściowe do urzędu gminy, zamontowano klimatyzator i ułożono płytki w serwerowni, wymieniono zasilacze UPS, trwają prace związane z modernizacją sieci ISDN w pomieszczeniach urzędu.
Życzę wszystkim udanego tygodnia i zapraszam już jutro na dyżur w sprawie skarg i wniosków.

Z samorządowym pozdrowieniem
Krzysztof Sobczak – Wójt Gminy Wieniawa

 

Ostatni tydzień roku w samorządzie

Dodano 27 grudnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie witam wszystkich czytelników bloga i sympatyków samorządu wieniawskiego, po świętach Bożego Narodzenia. Ostatni tydzień roku, to okres niezwykle pracowity, szczególnie w jednostkach samorządu terytorialnego realizujących swoje zadania w oparciu o budżet. Do zakończenia i rozliczenia pozostało wiele zadań, z którymi w ciągu najbliższych czterech dni musimy się uporać. Chcę zweryfikować i dostosować do aktualnych potrzeb, regulamin organizacyjny, tak aby pracownicy zatrudnieni w gminie, mogli realizować swoje obowiązki w sposób należyty, zgodnie z kwalifikacjami i służyć Mieszkańcom jak najlepiej potrafią. Z założenia, chcemy aby jak najwięcej spraw załatwiać od ręki, bez zbędnej zwłoki, a pracownicy byli jeszcze bliżej beneficjenta i otwarci na potrzeby interesantów.
Od 01 stycznia 2017r., zmieniają się przepisy dotyczące rozliczenia podatku VAT. Wiąże się to z implementacją nowych przepisów porządkowych w tym zakresie. Wszystkie jednostki organizacyjne zobligowane będą do tworzenia deklaracji cząstkowych VAT, ponieważ podatnikiem jest tylko gmina. Stąd , wszystkie faktury zarówno sprzedaży jak i zakupu kierowane i wystawiane przez jednostki, muszą być adresowane na gminę. Jest to duża i istotna zmiana w przepisach.
Aby móc ubiegać się o dodatkowe środki w ramach RPO, gmina zgodnie z wolą Rady, opracowuje plan rewitalizacji, który musi zostać skonsultowany z Mieszkańcami. Będzie to miało miejsce na przełomie stycznia i lutego.
W dniu dzisiejszym, jak w każdy wtorek zapraszam na dyżur w sprawie skarg i wniosków do urzędu gminy do godziny 14.00.
Życzę wszystkim miłego i udanego tygodnia, trwania w radości świątecznej i uśmiechu każdego dnia, który pozwoli optymistycznie patrzeć w przyszłość, choć za oknem pogoda nie koniecznie wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie.
Krzysztof Sobczak

 

Trwajmy w radości płynącej z tajemnicy Narodzenia Pańskiego

Dodano 26 grudnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Trwając nieprzerwanie w tym wyjątkowym czasie pojednania, spokoju i radości, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń, wielu pogodnych chwil, radosnych uniesień i odwagi. Niech ciepło płynące z betlejemskiej groty rozgrzeje nasze serca prawdziwą miłością w wierze i nadziei, a zarazem otworzy je na potrzeby drugiego człowieka.
Zdrowych wesołych Świąt
Dziękuję za serdeczne życzenia wszystkim Mieszkańcom, samorządowcom, pracownikom, zapraszam do śledzenia zarówno mojego dziennika – bloga jak i stron internetowych gminy. Dziękuję za dotychczasową współpracę, ale i za konstruktywną krytykę. Trwajmy w radości Narodzenia Pańskiego!

 

Przedświąteczne prace w samorządzie

Dodano 20 grudnia 2016, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Na wstępnie mojego dzisiejszego wpisu pragnę serdecznie podziękować wszystkim. którzy przyczynili się do uświetnienia naszego niedzielnego spotkania opłatkowego oraz wszystkim uczestnikom. Dzięki wam możemy się czuć jak jedna wielka samorządowa rodzina gminy Wieniawa.
W dniu wczorajszym, na spotkaniu organizacyjnym rozpoczęliśmy planowanie realizacji inwestycji w roku 2017, które zostały zapisane w projekcie budżetu. W pierwszej kolejności ogłaszamy przetargi na budowę dróg gminnych, następnie opracowanie i uaktualnienie dokumentacji dotyczącej centrum społeczno kulturowego w Skrzynnie. Równolegle trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Wieniawie.
O godzinie 09.00 rozpoczyna się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki, w przedmiocie oceny wstępnej wniosków składanych przez przedsiębiorców. Dzisiejsze posiedzenie odbędzie się na Sali Konferencyjnej UG w Wieniawie.
Trwają prace związane z remontem kolejnej części pomieszczeń w urzędzie gminy. Wymienione zostały drzwi wejściowe oraz przygotowane pomieszczenia na potrzeby programu maluch.
Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Szczegóły na BIP Gminy Wieniawa
Dziękuję wszystkim samorządom oraz Mieszkańcom za życzenia świąteczne.